Keräämme yli 75-vuotiaiden kokemuksia digitaalisista sote-palveluista

VALLIn Ikäteknologiakeskus kerää 14.3.-31.3.2023 yli 75-vuotiaiden kokemuksia digitaalisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sähköisellä sekä paperisella kyselyllä.

Vanha mies istuu sohvalla ja keskustelee tietokoneen välityksellä lääkärin kanssa.

Kysely toteutetaan osana Valtioneuvoston digitaalisten palveluiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa tutkivaa hanketta. Hanketta toteuttaa Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja NHG Finland. VALLIn Ikäteknologiakeskus on auttanut kyselylomakkeen laatimisessa sekä nyt vastausten keräämisessä.

Kyselyssä digitaalisilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan Internetillä tai mobiililaitteella käytettäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kuten Omakanta, Maisa, Omaolo tai sähköiset ajanvarausjärjestelmät.

Auta meitä keräämään vastauksia ja näin varmistamaan, että myös ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kokemukset ja tarpeet näkyvät julkisten digitaalisten sote-palveluiden kehittämisessä.

Miten kyselyyn voi vastata?

Yli 75-vuotiaat voivat vastata kyselyyn itsenäisesti tai avustettuna joko sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella. Sähköisen kyselylomakkeen verkkolinkki: Sähköinen kyselylomake digitaalisista sote-palveluista.
Tulostettava kyselylomake (pdf).

Voit tulostaa paperilomakkeen ja jakaa läheisellesi tai toimintasi piirissä oleville yli 75-vuotiaille. Paperiset kyselylomakkeet tulee palauttaa joko

  • skannattuna sähköpostitse osoitteeseen suvi.hiltunen@valli.fi tai
  • postitse osoitteeseen

    Suvi Hiltunen
    Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
    Hämeentie 58-60 A 52
    00500 Helsinki

Jaamme valmiiksi maksettuja vastauskuoria omissa tilaisuuksissamme.