Kerro kokemuksesi internet-välitteisen tuen käytöstä!

itä-Suomen yliopisto tutkii internet-välitteisen tuen merkitystä ja toimivuutta ihmisille. Kyselyn tavoitteena on selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti, ketkä palveluja käyttävät, miksi ihmiset hakeutuvat niiden pariin, mihin asioihin tukea haetaan ja kuinka hyödylliseksi tuki koetaan. 

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan tutkimuksessa toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset, vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monen muotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Kyselyyn voivat vastata vertaisten ohella vanhustyön järjestöjen henkilökunta, vapaaehtoiset, ikääntyneet itse sekä heidän omaisensa.

Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto kevään 2016 aikaan. Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta.

Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä sähköpostia osoitteella juho.saari@uef.fi

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on tutkimuksessa mukana