Kirjallinen asiantuntijalausunto: Ennakkoarviointi Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantojaan liittyen Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 62 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikäihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLI ry:ssä on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille.

VALLI ry pitää hyvänä asiana, että Yleisradio haluaa kehittää palveluitaan toimintaympäristön voimakkaissa muutoksissa ja digitalisaation kehittyessä. Hyvää on myös se, että pidetään yllä perinteisiä kanavia, kuten radiota ja tv:tä, ja kehittää niihinkin uusia ohjelmasisältöjä. Yhteiskunnassamme tulee aina olemaan ihmisiä, jotka eivät käytä digitaalisia välineitä ja sisältöjä. VALLI ry pitää tärkeänä, että monikanavaisuus kaikissa palveluissa, kuten Yleisradion sisällöissä, on huomioitu. Sisältöjen monikanavaisuus edistää yhdenvertaisuutta ja kaikkien oikeutta tietoon ja tiedon käsittelyyn.

Eri väestöryhmien tasavertaiset mahdollisuudet käyttää Ylen äänisisältöjä

Vaikka Ylen äänisisältöjen kehittämisen kohteena on erityisesti nuoret ja vähemmistö- ja erityisryhmät, hyötyvät kehittämisestä VALLI ry näkemyksen mukaan kaikki kansalaiset. Esimerkiksi selkokielisestä äänisisällöstä hyötyvät maahan muuttaneiden ja kehitysvammaisten ihmisten lisäksi myös ikääntyvät ja vanhat ihmiset. Suomessa on tällä hetkellä yli 1,2 miljoonaa yli 65-vuotiasta (Tilastokeskus 2021), ja heistä lähes 600 000 on yli 75-vuotiasta.

Vaikka vanhat ihmiset kuuntelevatkin enemmän radiota, on digitalisaation kehityksen myötä myös he ottamassa digitaalisia laitteita ja ratkaisuja yhä enemmän arkikäyttöönsä. On siis odotettavissa, että ikärajat esimerkiksi verkkopalveluiden käyttöön ovat heikentymässä, kun ikääntyvien ja vanhojen ihmisten digitaidot ja laitteiden hankinta monipuolistuu ja vahvistuu. Näin ollen on myös Yleisradiolta hyvää ennakointia huomioida erilaisten kansalaisten ja heidän tarpeidensa laaja kirjo ja moninaisuus verkkopalveluissa jo hyvissä ajoin.

Kaikki väestöryhmät hyötyisivät siitä, että esimerkiksi radiolähetysten sisällöt olisivat osittain kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, ainakin tietyn määräajan. Jokainen voi valita itselleen sopiva aika kuluttaa äänisisältöjä.
Ylen verkkosivujen äänisisältöjen monipuolistaminen ja lisääminen edesauttaa yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi moni ikääntyvä ja vanha ihminen hyödyntää Ylen Digitreenejä, ja kyseisten sivuston monikanavaisuuden lisääminen voisi vahvistaa sivuja käyttävien digitaitoja, kun sisältö olisi ainakin osittain audiomuodossa.

Ylen äänisisältöjen yleinen saatavuus

Äänisisältöjen kehittämisessä on keskeistä, että äänisisällöt ovat verkosta helposti ja loogisesti löydettävissä, esimerkiksi tietyn teeman ja/ tai hakusanan avulla. Aitoa monikanavaista palvelua ja yhdenvertaista tiedon saavutettavuutta tukee, jos äänisisällön yhteyteen voisi liittää vaihtoehtoisen tavan kuluttaa äänisisältöä, esim. tekstimuodossa.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry korostaa, että internetistä löydettävien äänisisältöjen mainostaminen on tehtävä kattavasti ja monikanavaisesti, jotta myös uudet kohderyhmät tietävät tarjonnasta ja löytävät niiden pariin internetissä.