Kohtaa ikäihminen! Välittämisen haastekampanja alkoi

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo sekä VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen ja Liikkuvan Resurssikeskuksen työntekijät SuomiAreenalla haastekortit käsissään.
Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo sekä Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen ja Liikkuvan resurssikeskuksen työntekijät SuomiAreenan järjestötorilla kesäkuussa 2023.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n välittämisen vuonna lähdetään porukalla tapaamaan senioreita turuille ja toreille. Kyse on VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Liikkuvan resurssikeskuksen valtakunnallisesta kampanjasta. Haastekampanjan tarkoituksena on saada vanhustyön ammattilaiset jalkautumaan kampanjaviikolla 25.9.-1.10.2023 sinne, missä ikääntyneet liikkuvat. Tavoitteena on kohdata yli sektorirajojen tehtävällä yhteistyöllä ikääntyneitä, jotka eivät syystä tai toisesta saavu olemassa oleviin neuvontapisteisiin, ja kuulla heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan. Samalla haastetaan ammattilaisia kehittämään oman alueensa matalan kynnyksen palveluohjausta sekä kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Valtakunnallisen haastekampanjan suojelijana on vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo. Kampanjaviikko sisältyy VALLI ry:n 70-vuotisjuhlavuoden välittämisen vuoteen. Kampanja käynnistettiin Porissa SuomiAreenan järjestötorilla 27.6.2023, missä tavoitteenamme oli kannustaa kaikkia mukaan haasteeseen mm. lähettämällä kampanjan haastekortteja vanhustyön toimijoille.

Ammattilaisille lähetettäviä haastekortteja jaettiin Liikkuvan resurssikeskuksen neuvonta-autolla SuomiAreenan järjestötorilla 27.–28.6.2023. Järjestötorilla kohdattiin ikääntyneitä, eri alojen ammattilaisia, nuoria, päättäjiä ja vaikuttajia sekä yrittäjiä. Torilla kohdattiin kahden päivän aikana n. 450 ihmistä, joiden kanssa keskusteltiin heille tärkeistä asioista. Kohtaamisten aikana kannustettiin kaikkia osallistumaan haastekampanjaan ja lähettämään kortti vanhustyön ammattilaiselle, organisaatiolle tai muulle toimijalle, joka toimii ikääntyneiden parissa. SuomiAreenassa tuli esille, että moni halusikin lähettää haasteen myös päättäjille tai sotepuolen esihenkilöille.

Lue lisää haastekampanjasta täältä.

Moninaisia kohtaamisia

Osa SuomiAreenassa kanssamme keskustelemaan pysähtyneistä ikääntyneistä ei kokenut vielä tarvitsevansa palveluita. He kokivat varautumisen ja jo aiheesta puhumisenkin vieraaksi. Heidän kohdallaan taustalla saattaa olla pelkoa tulevaisuudesta ja sen vuoksi aiheesta on vaikea keskustella.

Monissa kohtaamisissa tuli esille yksinäisyyden kokemusta ja leskeytymisen aiheuttamia haasteita. Yksinäisyyttä kuvattiin jopa raastavaksi. Yksinäisyys nousi esille myös monia omaishoitajia kohdatessa. Heidän kanssaan keskusteltiin lisäksi omaishoitajuuden vaatimuksista ja yksin pärjäämisestä.

Toisaalta kohtasimme paljon aktiivisia eläkeläisiä ja vapaaehtoisina toimivia ikääntyneitä. He toivat hyvin esille kotoa lähtemisen ja ystävien tapaamisen merkitystä oman mielialan ja toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta: ”kotoa on lähdettävä, vaikka se on välillä vaikeaa.”

Kansalaistoiminta välittämisen väylänä

SuomiAreenassa keskusteltiin myös liikkuvista ja jalkautuvista palveluista. Rupattelemaan pysähtyneet olivat hyvin kiinnostuneita Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Liikkuvasta resurssikeskuksesta. Tämän kaltaisissa ratkaisuissa toivottiin enemmän yli sektorirajojen tehtävää yhteistyötä, josta Liikkuvan resurssikeskuksen konsepti on erinomainen esimerkki.

Torilla keskusteltiin myös kansalaistoiminnan merkityksestä. Haastekortteja kirjoitettiin esimerkiksi urheiluseuroille, ja heitä haastettiin vapaaehtoistoimintana ulkoilemaan ikääntyneiden kanssa tai järjestämään muuta iloa tuottavaa toimintaa palvelutaloihin. Toimintaa kaivattiin lisäksi senioreiden kotien lähelle esimerkiksi taloyhtiöiden pihoille. Ilahduttavaa oli myös se, kuinka paljon välittäminen näkyy ihmisten arjessa. Naapuriavun merkitystä tuotiin esille ja monilla oli mukanaan naapuri tai ystävä, jonka elämässä autetaan ja kuljetaan rinnalla.

Kipakat terveiset päättäjille

Sotealalta pois lähteneitä sekä eläkkeelle jääneitä ammattilaisia tuli myös keskustelemaan kanssamme. He olivat hyvin huolissaan nykytilanteesta ja toivoivat, että kentän ääntä kuultaisiin kehittämisessä ja johtajien aika ei uppoaisi turhaan byrokratiaan. Eläkkeelle jääneet ammattilaiset olivat myös halukkaita antamaan omaa osaamistaan ja tietotaitoaan palveluiden kehittämiseen. Myös koronan tuomat haasteet sekä työntekijöiden saatavuus nousivat esille esihenkilöiden ja johtajien puheissa.

Päättäjien jalkautumista ja perehtymistä ikääntyneiden sekä sotealan arkeen toivottiin kovasti. Osa kritisoi, että SuomiAreenan kaltaisessa suuressa tapahtumassa käy paljon päättäjiä ja muita tahoja, mutta muuten he eivät jalkaudu kuntalaisten pariin. Haastekampanjallemme on siis selkeästi tarvetta!

Teksti:

Tiina Lauhde, VALLI ry / Etsivän vanhustyön verkostokeskus

Satu Järvenpää, Sanna Nurmi, Marjo Niittula, Helena Norokallio, Mira Berg / Turun Lähimmäispalveluyhdistys / Liikkuva resurssikeskus