Kohti ensimmäisiä aluevaaleja – varmistetaan yhdessä ikäystävällinen Suomi!

vanha nainen pitää päätään käsissään ja katsoo kameraan

Vuoden vaihteen jälkeen, 23. tammikuuta järjestetään Helsinkiä lukuun ottamatta Suomessa aluevaalit. Vaaleissa valitaan aluevaltuuston jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueille 2023 alkavalle kaudelle. Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Määräajoin valittavat aluevaltuustot päättävät jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä alueellaan vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Aluevaltuustot mm. linjaavat palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, myös ikääntyvien ja vanhojen ihmisten hoivapalveluiden sekä kotipalveluiden osalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on myös jatkossa tulevien hyvinvointialueiden tehtävänä. Siitä alueet eivät kuitenkaan vastaa itsenäisesti, vaan yhteistyössä nykyisten kuntien kanssa. Järjestöt, mukaan luettuna vanhusalan järjestöt, on otettava mukaan tähän työhön.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry haluaa yhdessä muiden järjestötoimijoiden kanssa, että järjestöjen matalan kynnyksen tuki, apu, neuvonta ja ohjaus nivotaan tiiviisti osaksi alueen palvelukokonaisuuksia.

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuonna 2023 täyttää VALLI 70 vuotta. Osa VALLIn jäsenyhteisöistä on toiminut sitäkin kauemmin. VALLIn jäsenyhteisöt ovat ja ovat olleet merkittäviä ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asumis- ja hoivapalveluiden tuottajia ja kehittäjiä. Nyt valittavat aluevaltuustot linjaavat kukin oman hyvinvointialueensa osalta näidenkin palveluiden jatkuvuudesta. Luottamus on luja, mutta silti me VALLIssa kannustamme kaikkia äänioikeutettuja vaikuttamaan ja antamaan oman äänensä. 

Ennen vaaliuurnille menoa toivotan rauhaisaa joulun aikaa, olkoon tuleva vuosi tätä vuotta parempi, myös pandemian osalta. 

Virpi Dufva
VALLIn toiminnanjohtaja