Koko vuoden 2023: VALLI-kaffet jäsenyhteisöille

VALLI järjestää jäsenyhteisöjensä henkilöstölle, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille tarkoitettuja VALLI-kaffet -tilaisuuksia, joissa käsitellään vaihdellen eri teemoja. VALLI-Kaffien tarkoitus on tukea osaamisen vaihtoa, oppimista ja jäsenyhteisöjen keskinäistä dialogia. Kaffet järjestetään Teamsissa pääsääntöisesti joka kuun viimeisenä tiistaina.

Kaffien teemat päivittyvät tälle sivulle varmistuttuaan. ILMOITTAUDU VERKKOLOMAKKEELLA.

ti 28.11. klo 13-15 Lähellä.fi-palvelun esittely. Lähellä.fi on verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Monet kunnat ja hyvinvointialueet kannustavat alueensa järjestöjä ilmoittamaan tietonsa Lähellä.fi-palvelussa. Joillain hyvinvointialueilla on peräti avustusten myöntämisen edellytyksenä, että avustettava toiminta löytyy palvelusta. Esittelijänä Myra Magnusson.

Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella. Lisätietoa heidi.nieminen@valli.fi.

MENNEET:

ti 31.10. klo 13-15 Ikääntyneiden talousosaaminen. Tilannekatsaus talousasioihin Suomessa sekä yleisesti että ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkökulmasta. Lisäksi vinkit, miten vanhusten parissa työskentelevät ammattilaiset voivat tukea asiakkaitaan taloudellisissa huolissa tai kysymyksissä. Alustajana Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar.

ti 26.9. klo 13-15 Saattohoidon vapaaehtoistoiminta hoivakodeissa. Hoivakodissa asuvan vanhuksen elämänpiiri kutistuu elämän loppuvaiheessa usein omaan huoneeseen ja omaan vuoteeseen. Saattohoidon vapaaehtoiset vähentävät läsnäolollaan juuri näiden vanhusten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Pääkaupunkiseudulla ja läntisellä Uudellamaalla on koulutettu saattohoidon vapaaehtoisia hoivakoteihin nyt viiden vuoden ajan, ja toimintamallia suunnitellaan levitettäväksi jatkossa myös laajemmin. Lohtua läsnäolosta -hankkeen projektipäällikkö Kristiina Niemelä ja vanhustyön asiantuntija Ritva Pihlaja tulevat VALLI-Kaffeille kertomaan saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta hoivakodeissa. Tule kuulolle!

ti 29.8. klo 13-15 Jäsenyhteisöjä hyödyttävät teknologiset ratkaisut. Tule kuuntelemaan vinkit sekä hoitajan että ikääntyneen arjen sujuvoittamiseen. Alustajana VALLIn Ikäteknologiakeskuksen erityisasiantuntija Kaisa Huuhtanen.

ti 20.6. klo 13-15 Lisää liikettä arkeen – ikääntyvien ihmisten fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Alustajana asiantuntija ja Voimaa vanhuuteen -mentori Ritva-Liisa Salonen, Ikäinstituutti.

to 1.6. klo 13-15 (Huom: torstai!) Toipumisorientaatio. Toipumisorientaatio auttamistyössä on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Kouluttajana Esa Nordling, vieraileva tutkija, THL.

ti 25.4. klo 13-15 Järjestöjen digiverkosto. Jäsenyhteisöjen edustajat pääsevät mukaan järjestöjen digiverkostoon! Verkoston tapaamisen aiheena yhteistyö ja yhteisvaikuttaminen. Lue lisää tapaamisesta täältä.

ti 28.3. klo 13-15 Iloa Arkeen! Järjestöjen hyvät käytännöt ja vinkit ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuuden ja toimintakyvyn tukemiseen, matalan kynnyksen toimintaan, vapaaehtoistoimintaan ja muuhun kansalaistoimintaan liittyen. Case-esimerkit Iloa Arkeen -pysäkeiltä Lahdesta, Haminasta, Tampereelta ja Turusta.

ti 28.2. klo 13-15 Saavutettavuus verkkoviestinnässä – helpot ja selkeät vinkit käyttöön!

Verkkoviestinnän saavutettavuutta on helppo kehittää, vaikkei olisi alan ammattilainen. Erilaisten ihmisten huomioiminen lisää moninaista kävijä- ja seuraajakuntaa verkkosivuilla ja somekanavilla. Vinkkejä teille ovat antamassa VALLIn Ikäteknologiakeskuksen vastaava suunnittelija Suvi Hiltunen sekä Selkeästi meille -hankkeen hankepäällikkö Satu Timperi tiimeineen. 

ti 31.1. klo 13-15 Välittämisen vuosi ja välittävä kohtaaminen. Tule keskustelemaan välittävästä kohtaamisesta, joka on tärkeää meidän jokaisen työssä. Välittävä kohtaaminen on tärkeää työyhteisöissä sekä asiakkaita kohdatessa. Alustajina Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen erityisasiantuntija Päivi Tiittula ja Vanhustyön Traineen vastaava suunnittelija Johanna Roti.