Kommentit U-kirjelmiin komission yhtenäisvaluuttapaketista

Viite: Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto pyytää Suomessa toimivilta keskeisiltä maksamisen alueen toimijoilta ja sidosryhmiltä kommentteja luonnoksista valtioneuvoston kirjelmiksi (ns. U-kirjelmä) Euroopan komission 28.6.2023 julkaisemasta yhtenäisvaluuttapaketista.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastoa mahdollisuudesta tuoda näkökulmia U-kirjelmiin yhtenäisvaluuttapaketteihin liittyen. VALLI ry on 70 vuotta toiminut valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 61 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikääntyvien ja vanhojen ihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee -toiminta nuorille.

Kommentit ehdotukseen euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta

VALLI ry katsoo, että käteisen asema laillisena maksuvälineenä on turvattava kaikissa palveluissa. Heikommassa asemassa olevilla henkilöillä ei aina ole mahdollisuutta käyttää muuta maksuvälinettä. Valtiovarainministeriön Pankkipalvelut ja käteinen tulevaisuudessa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa 22.5.2023 tuotiin esiin tilannetietoa siitä, että käteisen käyttö ja käteisen nostaminen on vähentynyt viime vuosina runsaasti. VALLI ry muistuttaa, että käteisen käyttö ja sen nostaminen vähentyy sitä mukaa, mitä vähemmän käteistä eri palveluissa ja toimipisteittä hyväksytään maksuvälineenä ja kuinka paljon nosto- ja maksuautomaatteja vähennetään. Covid 19-pandemian aikana hygieniasyistä alkanut käteismaksun estäminen eri palveluissa on jäänyt normaaliksi käytännöksi pandemian jälkeenkin. Vaikka sähköinen maksaminen on yhteiskunnassa yleistynyt, kansalaisilla tulee jatkossakin olla oikeus hoitaa maksutapahtumat myös perinteisillä tavoilla.

Sähköisen maksamisen vaatimat taidot ovat monella ikääntyvällä ja vanhalla ihmisellä (jatkossa ikääntyneet) heikot. Kaikilla ikääntyneillä ei erinäisistä syistä ole mahdollisuutta käyttää digitaaliseen maksamiseen tarvittavia välineitä. Näitä syitä ovat esimerkiksi; ettei ikääntyneellä ole pankkikorttia ja/tai sähköiseen maksamiseen vaadittavaa vahvan tunnistautumisen välineitä, riittäviä digitaitoja, digilaitteita ja/tai tietoturvataitoja. VALLI ry kiittää, että kirjelmässä on huomioitu eri väestöryhmät ja heidän tarpeensa, ja että Valtioneuvosto osaltaan painottaa käteisen turvaamisen maksuvälineenä.

VALLI ry ymmärtää, että on olemassa mahdollisuus poikkeustilanteisiin, joissa käteisetön palvelu voisi olla hyväksyttävää. VALLI ry yhtyy valtioneuvoston huomioon siitä, että käteisestä kieltäytymiseen tulisi olla erityisen painavat syyt ja siihen, että käteisen vastaanottamisesta kieltäytymisen perusteita tulisi täsmentää. VALLI ry lisäisi perusteisiin myös riittävän valvonnan.

Peruspalveluita tarjoavalla yrityksellä, esimerkiksi päivittäistavarakaupalla tai kuluttajille palveluitaan tarjoavalla ravitsemusliikkeellä ei pitäisi olla mahdollisuutta kieltäytyä käteisen vastaanottamisesta paitsi, jos maksuvälineenä käytettään nimellisarvoltaan hankittavaan tuotteeseen tai palveluun nähden suhteettoman suurta käteissummaa. On tärkeää, että jäsenvaltiot ja viranomaiset tiedottavat selkeästi kansalaisille käytettävissä olevista kanavista ja oikeussuojakeinoista, jotka mahdollistavat ilmoittamisen tapauksista, joissa käteisen hyväksyminen on evätty laittomasti tai käteisen saatavuus on ollut riittämätöntä.

Kommentit ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta digitaalisen euron käyttöönotosta

VALLI ry tunnistaa kirjelmän perusteella digitaalisen valuutan tarjoamat mahdollisuudet ja edut. Mikäli digitaalisen valuutan kehitystyö jatkuu ja digitaalinen valuutta tulevaisuudessa otetaan käyttöön, on huolehdittava, että digitaalinen valuutan käyttöönotto on mahdollista kaikille digitaitoihin katsomatta. Vaikka käteisen valuutan turvaaminen on erityisesti ikääntyneiden arjen sujumisen ja oikeuksien toteutumisen kannalta välttämätöntä, on ikääntyneiden joukossa nyt ja tulevaisuudessa myös monia, jotka kokisivat tärkeäksi olla osana digitaalistakin yhteiskuntaa ja ottaa halutessaan digitaalinen euro käyttöön. Tämä kuitenkin edellyttää monipuolista digitukea ja neuvontaa eurovaluuttaan liittyvästä käytöstä sekä mahdollisista häiriötilanteista. Tukipalveluiden ja tiedon on oltava mahdollisimman laajaa, käsittäen myös informoinnin eri muodot (esimerkiksi selkeästi verkkosivuilla osoitettu puhelinnumero, josta saa lisätietoa tai apua). Tärkeää on korostaa henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuutta.

Digitaalisen euron teknisen toteutustavan ollessa vielä selvitysvaiheessa, on hyvä valmistautua saavutettavuuden varmistamiseen ennen toteutusvaihetta. Etenkin kognitiivisen saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää, sillä toistaiseksi se ei Suomessa voimassa olevan digipalvelulain vaatimuspiirissä, mutta jonka huomioiminen lisää lukuisten eri henkilöiden, kuten ikääntyneiden digin käyttöönottoa ja onnistuneita käyttökokemuksia.

VALLI ry toivoo, että yleensäkin eri maksutapojen käytöstä (nyt olemassa olevien sekä mahdollisten tulevien) ei saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia kuluttajalle, vaan tuotteiden ja palveluiden on oltava hinnaltaan vertailukelpoisia maksutavasta riippumatta.