Korona haastaa järjestöt etsimään keinoja iäkkäiden yksinäisyyden tunteen vähentämiseen

Vuosi 2020 on ollut kaiken kaikkiaan hyvin poikkeuksellinen johtuen Covid19-pandemiasta. Olemme joutuneet elämään sellaisten haasteiden keskellä, joita emme osanneet edes ennakoida. Vanhojen ihmisten elämässä pandemia on lisännyt entisestään yksin olemista ja yksinäisyyden tunnetta. Yhteiset kohtaamiset lasten ja lastenlasten kanssa ovat vähentyneet, samoin ystävien ja muiden läheisten kanssa vietetyt hetket, sekä osallistumiset erilaisiin harrastusryhmiin tai kulttuuritapahtumiin.

Jos jotain hyvää tästä ajasta etsii, on se varmaankin se, että Covid tuli nyt eikä esim. kymmenen vuotta sitten. Digitalisaation liittyvä osaaminen on kymmenessä vuodessa tehnyt huiman kehitysloikan, samoin teknologian käyttö. Osalle väestöstä nämä mahdollistavat elämän sujumisen suhteellisen hyvin. Meillä ja maailmalla on kuitenkin iso osa ihmisiä, joilla ei ole tietoteknologian käyttöön edellytettävää osaamista, tai varaa hankkia tarvittavia toimivia laitteita. Näiden ihmisten osallisuudesta ja mahdollisuuksista hoitaa omat päivittäiset asiansa meidän tulee olla huolissamme ja yhdessä etsiä keinoja auttamiseen, myös Covid19-pandemian aikana.

Sosiaalisten suhteiden merkitys ei vähene ikääntymisen myötä. Vanhoilla ihmisillä vähenee läheisten ja ystävien määrä luonnollisesti, kun osa ikätovereista kuolee. Yksinasuvien määrä on lisääntynyt, tämä näkyy myös globaalina trendinä. Sen lisäksi, että yksinasuminen on kallista, se lisää myös yksinäisyyden tunnetta. Suuri osa yksinäisyyttä kokevista vanhuksista asuu yksin, mutta kaikki yksinasuvat vanhukset eivät ole yksinäisiä.

Moni vanha ihminen kertoo olevansa yksinäinen, huolimatta järjestöjen ja muidenkin toimijoiden lukuisista osallisuutta lisäävistä toimista. Varsinkin nyt on meidän järjestötoimijoiden kuunneltava tarkasti vanhoja ihmisiä ja heidän toiveitaan, jotta osaamme entistä paremmin vastata niihin.

Parhaillaan on menossa VALLIn ja Ikäinstituutin koordinoima yhteinen Stean avustama Elämänote-ohjelma, jossa on mukana 20 eri kehittämishanketta eri puolella Suomea. Ensi vuosi on vielä tätä toimintaa jäljellä. Hankkeiden ja koordinaation tuotokset tulevat osaltaan hyödyntämään myös lukuisia muita toimijoita, kun he tukevat ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä. VALLIn tehtävänä on levittää hankkeiden tuotoksia ja hyödyntää niitä myös omassa toiminnassa. Myös VALLIn muiden toimintojen, erityisesti Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen sisältöjen kautta, teemme konkreettisesti todeksi globaalia 2030 Agendaa ”Leaving no one behind”. Pidetään huolta toisistamme, ei jätetä ketään yksin ilman omaa toivettaan, tänäkään jouluna.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja VALLI ry