Kotityöpalvelu sopii rohkealle nuorelle

Onnistuin pysäyttämään Edupolin asiakaspäällikkö Eija Lenkkerin kesken kiireisen aamupäivän ja kysyin häneltä, mitä kotityöpalvelualalle kuuluu. Eija, jos kuka, on oikea henkilö kertomaan alan kuulumiset, onhan hän sekä Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry:n puheenjohtaja että Kotityöpalvelujen tutkintotoimikunnan puheenjohtaja.

Kotityöpalvelu on paitsi vanhustyötä, myös mitä suurimmassa määrin tulevaisuuden ala. Vanhusala se on etenkin tukipalveluiden osalta. Tukipalveluiksi luetaan mm. siivoaminen, ruoanlaitto, tekstiili- ja vaatepalvelut, pihanhoito, asioinnissa avustaminen ja kaikki muu sellainen työ, missä ei tarvita lääkehoidollista tai sairaanhoidollista palvelua. Tulevaisuuden alan siitä tekee se, että yli 90 % vanhuksista pyritään hoitamaan kotona.

Kuitenkaan kotityöpalvelututkintoa ei vielä nähdä tulevaisuuden ammattina. Yksi haaste on se, että kotityöpalvelututkinnon suorittaneita ei palvelutaloissa ainakaan toistaiseksi lasketa henkilöstömitoitukseen. Toinen on alan arvostuksen puute. Kotityöpalvelut nähdään liian usein töinä, jotka kuka tahansa omaa kotiaan hoitanut pystyy tekemään. Kuitenkin on aivan eri asia tehdä töitä asiakaslähtöisesti ja asiakkaan tarpeista käsin kuin omassa kodissa. Toisaalta sellaiselle jolla on jo kokemusta kotityöpalveluista, tutkinnon suorittaminen onnistuu varsin nopeasti hankkimalla täsmätietoa tarvittavista asioista, liittyivät ne sitten esimerkiksi ravitsemukseen tai siivousaineisiin ja -välineisiin.

Nuorta, joka on kiinnostunut kotityöpalvelujen tutkinnosta oppisopimusopintoina, Eija kehottaa olemaan aktiivinen:

”Ihan omaa aktiivisuutta niin, että menee työpaikoille ja tarjoaa itseään työkokeiluun. Eli antaa itsestään työnantajalle sen kuvan, että on kiinnostunut ja motivoitunut, ja ennen kaikkea tekee kaikkia työnantajan pyytämiä töitä eikä rupea valikoimaan alussa. Ja tosiaan on aktiivinen, ei työnantaja tule kotoa hakemaan.”

Tutkinto on Edupolissa mahdollista suorittaa myös omaehtoisina opintoina, jolloin työnantajakontaktia ei tarvita ennen opintojen aloittamista. Käytännön työhön tutustutaan silloin harjoittelussa. Innostunut ja motivoitunut opiskelija voi hyvinkin löytää harjoitteluvaiheessa työnantajan, joka sitten on valmis ottamaan hänet opiskelemaan loppututkinnon oppisopimuksella.

Jos elämäntilanteeseen sopii parhaiten osa-aikatyö tai työnteon yhdistäminen opiskeluun tai lastenhoitoon, kotityöpalveluissa työskenteleminen mahdollistaa myös sen. Töitä on mahdollista tehdä esimerkiksi kolmena päivänä viikossa täysipäiväisesti tai viitenä päivänä viikossa osa-aikaisesti.

Ala tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös yrittäjähenkisille. Ala on kasvava myös muiden asiakkaiden kuin vanhusten osalta. Ikääntyvissä asiakkaissa itsemaksavien määrän ennakoidaan tulevaisuudessa kasvavan.

Kotityöpalveluissa työskentely sopii nuorelle, joka tykkää tehdä ihmisten kanssa töitä ja joka pitää vaihtelevasta, monipuolisesta työstä ja on halukas kehittymään ja kehittämään omaa työnkuvaansa. Työ vaatii rohkeutta mennä asiakkaiden koteihin tietämättä, millä tuulella asiakas juuri sillä hetkellä on. Työ edellyttää liikkumista kohteesta toiseen, joten edellytys alalla viihtymiselle on myös halu ja kyky siirtyä asiakkaan luota toisen luo. Auto tai edes ajokortti ei sen sijaan läheskään aina ole välttämättömyys.

Alaa harkitsevalle nuorelle Eija muistuttaa:

”Ala on tulevaisuuden ala ja varmasti töitä löytyy!”

Eija Lenkkeri

Eija Lenkkeri, Edupoli

Kotityö- ja puhdistupalvelujen perustutkintoon valmistavaa opetusta toteutetaan useissa eri oppilaitoksissa. Edupolin oppisopimuskoulutukseen voit tutustua täällä.