Kotivallissa työntekijöiden hyvä vuorovaikutus ja asukkaiden arvostava kohtaaminen tuottavat tunnustuksen arvoista työilmapiiriä

Betesda-säätiön yksikkö Kotivalli Sipoon Linnanpellossa, Pornaisista sai viime vuoden lopussa STM:n Vetovoimainen työpaikka tunnustuksen. Sen sai 27 työpaikkaa, jotka ovat pystyneet lisäämään vetovoimaansa eli luoneet toimintatapoja, joilla henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista työhön on parannettu. Tunnustus on osa Työterveyslaitoksen Mielekäs-toimintaohjelmaa, josta kävi tutkija arvioimassa Kotivallin toimintaa. Betesda on Vallin jäsenjärjestö.

Asukas on tärkein
Betesda-säätiön toiminnanjohtajan Armi Lammen ja johtaja Raila Lindebergin mukaan Kotivallissa ja muissakin Betesdan yksiköissä asukas on aina keskiössä. Henkilökunnan kanssa pohditaan säännöllisesti, miten vaikeita tilanteita voitaisiin ratkaista siten, että se olisi asukkaan kannalta paras ratkaisu. Heidän kanssaan keskustellaan tilanteesta ja mietitään, miten jokin hankala tilanne sujuisi paremmin.

– Hyvä esimerkki on tupakan poltto, kertoo Lampi. – Hankalia tilanteita voi syntyä siitä, milloin saa polttaa, kun jotkut asukkaat haluaisivat polttaa jatkuvasti. Yksilöllisesti sovitaan asukkaan kanssa miten tupakoinnin kanssa toimitaan. Voidaan sopia esim. siitä, kuinka monta tupakkaa hän saa päivässä ja ne hän saa polttaa milloin itse haluaa sovitulla tupakkapaikalla. Näin asukas saa pitää kiinni omasta itsemääräämisoikeudesta, vaikka tupakoinnin määrää rajoitetaan, pohtii Lampi. – On tärkeää, että asukkaat kokevat, että heillä on päätösvalta omiin asioihinsa. Heitä kuullaan ja heidän asioistaan neuvotellaan yhdessä heidän kanssaan, hän jatkaa.

Ihan yksinkertaista ei neuvottelu Kotivallin asukkaiden kanssa aina ole. Asukkaat ovat hyvin moninainen ryhmä. Vanhusten ja muistisairaiden lisäksi Kotivallissa asuu mielenterveyskuntoutujia ja vammaisia. Useimmat saattavat olla niin sanottuja moniongelmaisia. 

Asukkaan itsemääräämisen kunnioittaminen on lähtökohta
– Betesdan periaate on se, että asukkaille annetaan lähtökohtaisesti kaikki vapaus olla ja elää sellaisina kuin he ovat. Usein niin sanotut hankalat asiakkaat eivät olekaan hankalia, kun heidän elämäänsä ei rajoiteta erilaisin ulkoa annetuin säännöin, toteaa Raila Lindeberg.  – Asukkaiden kanssa keskustellaan ja neuvotellaan, jos syntyy ongelmia. 

Mistä sitten syntyy se työhyvinvointi ja työntekijöiden hyvä fiilis, joka toi Vetovoimainen työpaikka –tunnustuksen?

– Se on pitkä prosessi, jossa työntekijät yhdessä suunnittelevat ja arvoivat omaa työtään. Välillä pohditaan vaikeitakin eettisiä kysymyksiä, – Tästä syntyy työote, jossa työyhteisön vuorovaikutus ja asukkaiden hyvä kohtaaminen ovat keskeisessä roolissa. Tämä vaatii työntekijöiltä aluksi vaivannäköä ja rohkeuttakin. kertoo Raila Lindberg – Panostamme myös henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen ja työnohjaukseen. Myös johtamisen kehittämiseen on panostettu, jatkaa Armi Lampi. 

Huumori yksi Betesdan tärkeimmistä arvoista
Jotain olennaista Betesdasta kertoo se, että yksi heidän arvoistaan on huumori. Se kuulemma näkyy ja kuuluu Kotivallin elämässä. – Kaiken ei aina tarvitse olla niin virallista. Ihmiset ovat vapautuneempia, kun on rento ilmapiiri. Nauru kuuluu elämään ja huumorilla pääsee yli monesta ongelmasta, kiteyttää Armi Lampi. 

Lisätietoa Kotivallista ja Betesdasta täältä.

Teksti: Maria Viljanen- See more at: https://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/kotivallissa-tyoentekijoeiden-hyvae-vuorovaikutus-ja-asukkaiden-arvostava-kohtaaminen-tuottavat-tunnustuksen-arvoista-tyoeilmapiiriae/#sthash.Tw5nVhug.dpuf