Kuinka paljon Suomessa on yksinäisiä vanhuksia?

Yksinäiset ajatukset saavat ihmisen levottomaksi, saamattomaksi ja apaattiseksi, jolloin arjesta selviytyminen tuntuu vaikealta. Useimmille vanhoille ihmisille, arki on yksinoloa. On kuitenkin huomioitavaa, että kaikki vanhat yksin asuvat eivät koe olevansa yksinäisiä.

Tutkimuskohteena vanhusten yksinäisyys on kiinnostanut jo vuosikymmenien ajan. Suuressa osassa tutkimuksia tarkastellaan yksinäisyyden yleisyyttä ja sen yhteyttä erilaisiin tekijöihin, kuten elämänmuutoksiin ja menetyksiin. Lisäksi löytyy pitkittäistutkimuksia siitä, miten ympäristö ja yhteiskunnalliset muutokset voivat vaikuttaa yksinäisyyden lisääntymiseen.

Ympäristön esteet lisäävät yksinäisyyttä. Yksikin ympäristön este lähes kaksinkertaistaa yksinäisyyden todennäköisyyden, ja niillä joilla ympäristössä on enemmän esteitä, todennäköisyys on jo yli kaksinkertainen. Lumi ja jää talviaikaan, pitkät etäisyydet palveluihin ja mäkinen maasto ovat voimakkaimmin yhteydessä yksinäisyyteen.

Yhteiskunnan esteet lisäävät yksinäisyyttä. Kun väestön keskimääräinen hyvinvointi nousee, osa sen ihmisistä putoaa hyvinvoinnin ulkopuolelle. Ilmiö on näkynyt myös tutkimuksissa. Ne osoittavat, että heikoimmassa asemassa oleva väestönosa on jäänyt lähes kokonaan hyvinvoinnin ulkopuolelle.

Tätä tekstiä kirjoittaessani uutisoidaan, että toimeentulotuen piirissä on Suomessa noin 250 000 kansalaistamme. Pienituloisten kotitalouksien määrä on koko 2000-luvun lisääntynyt. 11,9 % väestöstä on pienituloisia. Köyhyys aiheuttaa toimeentulotukitarpeita ja yksinäisyyttä. Kuinka-han moni heistä on ikääntyneitä ja yksinäisiä tuen tarvitsijoista? On tilastoitu myös, että vuonna 2010 Suomessa oli noin 95 000 keskivaikeaa muistisairautta sairastavaa ikääntynyttä ja vuonna 2020 heitä olisi arviolta 130 000 henkilöä. Lähivuosina ei ole tiedossa uutta, parantavaa lääke-hoitoa muistisairauksiin. Kuinka moni heistä asuu yksin ja on yksinäinen?

Yli 65-vuotiaiden osuus yksin elävien talouksista oli 38 % vuonna 2014. Euroopan maista vuonna 2010 yksin asuvien köyhyys Suomessa oli toiseksi suurin, Bulgarian jälkeen. Lisäksi on tutkittu, että yksin asuvan euro, pariskunnan euroon verrattuna, oli 32 senttiä vuonna 2012. Köyhyys lisää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. TV:tä katsotaan paljon. Se korvaa yhteisöllisyyttä. Eniten televisiota katsovat yli 65-vuotiaat. Vuonna 2014 he katsoivat televisiota noin 4-5 tuntia vuorokaudessa ja enemmänkin. Korvaako tv ikääntyneiden sosiaalisen elämän?

Tutkimusten mukaan eri maissa ja kulttuureissa 4 – 36 % vanhoista ihmisistä tuntee jatkuvaa yksinäisyyttä. Suomessa yksinäiseksi itsensä ainakin toisinaan tuntee 36 – 39 % ikääntyneistä. Selvitys toi esiin sen, että ikääntyneiden kansalaistemme yksinäisyyden torjumiseksi tulee jatkossa tehdä paljon enemmän etsivää ja ehkäisevää työtä. Hyödyllisiä toimintoja ikääntyneiden yksinäisyyden torjuntaan ovat erilaiset ryhmät, joiden toimintaa he itse saavat suunnitella. Erilaisia tavoitteellisia ja vaikutuksiltaan positiivisia sosiaalisen tuen interventioita on kehitetty kymmeniä.

Ikääntyneet saavat yksinäisyyteensä apua terveyspalveluista, joskus lääkityksestä sekä lievitystä TV:n katselusta. Ihmisten ilmoille pääsemiseen on itsensä usein yksinäiseksi kokevilla ikäänty-neillä vielä pitkä matka ja paljon esteitä. On selvää, että ikääntyneiden yksinäisyyden torjumi-seksi on esteitä murrettava ja luotava heille paikkoja olla yhdessä. Yhdessäolo ja sosiaalinen toiminta on mahdollistettava heidän omassa elinympäristössään. Kustannuksiltaan toiminnan tulee lisäksi olla sellaista, että myös vähävaraisilla on mahdollisuus osallistua. Yksinäisyys on sitkeä ja vakavasti hyvinvointia haittaava ilmiö ja se on huomioitava laajemmin yhteiskunnallisia muutoksia suunniteltaessa.

Minulle tehtiin taannoin kysymys, kuinka paljon Suomessa on yksinäisiä vanhuksia? Täytyy myöntää, että tällaiseen kysymykseen en osaa antaa selkeää vastausta. Erilaiset tutkimukset kertovat, että joka kolmas, joka neljäs tai joka kymmenes ikääntyneistä kokee itsensä usein yksinäiseksi. Itsensä ainakin toisinaan yksinäiseksi Suomessa kokee 36 – 39 % ikääntyneistä. Joku sanoo, että suomalaisista ikääntyneistä 300 000 on yksinäisiä. No, mikä näistä sitten on totta? 

Lue selvitys kokonaisuudessaan täältä.