Kulttuurit kohtasivat kansainvälisillä ikäteknologian messuilla

Lokakuussa 2022 järjestetyillä ikäteknologiamessuilla Korean Daegussa ihmeteltiin kulttuurin eroavaisuuksia ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kotona asumista ja arkea tukevien teknologisten ratkaisujen toteutuksessa. Ikäteknologiamessuilla esiteltiin enimmäkseen korealaista teknologiaa.

Esillä olleet tuotteet eivät sinällään pitäneet mitään mullistavaa, täysin uutta ja ennennäkemätöntä teknologiaa, mutta tuotteet olivat sitäkin mielenkiintoisempia.

Mr. Mind

Oli kiinnostavaa nähdä, miten eri tavalla teknologisten laitteiden muotoilu ja ulkoasu poikkeaa niin sanotusti länsimaissa totutuista ratkaisuista. Esimerkiksi tekoälyä hyödyntävää, äänentunnistusteknologialla toimiva seuranukke on nimensä mukaisesti länsimaisen silmiin lasten lelun näköinen. Nukke oppii ”seuralaisestaan” mitä enemmän ikääntynyt nuken kanssa keskustelee. Nukessa on erilaisten kognitiivisten haasteiden tunnistamismekanismi, ja se tarjoaa säännöllisiä raportteja esimerkiksi omaisille. Suomessa ei välttämättä juuri tämännäköinen AI-robotti saattaisi saada ikääntyneiden ja sote-henkilöstön keskuudessa kannatusta. Vaikka varmasti värikäs ja pehmeä hahmo voikin toimia jopa kliinisiä, kovia kypäräpäisiä avaruusolennon näköisiä robotteja paremmin. Katso videolta, kuinka paikallinen iäkäs tutustuu nukkeen: Youtube video Mr. Mind nukesta

Messuilla oli esitteillä myös robotteja, joita me Suomessakin olemme ehkä jo tottuneet näkemään. Tutuin näistä on tietenkin Pepper -robotti. Pepperin voi tavata esimerkiksi Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, jossa Pepper toimii aulatyöntekijänä. Nyt emme keskity Pepperiin, vaan esittelemme muut esillä olleet robotit.

PIO Papukaija

Messuilla tavatut muut robotit olivat Mr. Mind pehmorobottien tavoin lelumaisia suurine anime -silmineen. Papukaijahahmoinen robotti PIO on kehitetty muistisairaiden tukemiseksi (PIO Dementia Prevention Interactive Parrot Robot). PIO edistää ikääntyneiden kognitiivista toimintakykyä ja toimii samalla seuralaisena. Valmistaja kertoo PIOn pystyvän ilmaisemaan tunteita ja olemaan vuorovaikutuksessa ikääntyneen kanssa. Kognitiivisten harjoitusten lisäksi PIOn kanssa voi harrastaa musiikkia, taidetta, liikuntaa. Lisäksi valmistaja lupaa myös kieliterapiaa, jossa kieltä, sanastoa ja ilmaisuja pidetään yllä, ikään kuin aivojumpan kaltaisesti. Voit tutustua PIOon valmistajan englanninkielisillä verkkosivuilla, josta löytyy myös lyhyt video. PIO-robotin verkkosivut.

Roagenin turva- ja virkistysrobotti

Roagenin robotti on kehitetty vastaamaan ikääntyneiden kognitiivisiin ja sosiaalisiin tuen tarpeisiin. Laite osaa muistuttaa käyttäjäänsä esimerkiksi lääkkeiden otosta tai päivän tapahtumista. Tarvittaessa se osaa ottaa yhteyttä hoitajaan tai hälytyskeskukseen. Pyörillä liikkuva robotti pystyy siirtymään itsenäisesti asunnossa ja auttamaan käyttäjäänsä orientoitumaan tilaan kertomalla, missä huoneessa ollaan. Laitteeseen voidaan ladata erilaisia muistia tukevia pelejä ja virkistyssovelluksia, ja sen välityksellä voi olla videoyhteydessä läheisiin tai hoitavaan tahoon. Robotti tunnistaa avun tarpeen, esimerkiksi kaatumisen ja tällöin se laukaisee automaattisen hälytyksen. Roagenin eri robottimalleihin voi tutustua tarkemmin Roagenin verkkosivuilta.

Brain Doctor

”Älykäs aivolääkäri” eli Brain Doctor -järjestelmä ja palvelu robotteineen on kognitiivinen kuntoutustyökalu, jonka suunnittelussa ovat olleet neurotieteeseen erikoistuneet asiantuntijat ja lääkärit. Tästä järjestelmästä ei löydy tietoa kuin koreankielisiltä sivuilta, apuna sivujen ymmärtämisessä voi käyttää esimerkiksi Google Kääntäjää. Koreankieliset Brain Doctor -teknologian verkkosivut.

NUGU Nemo – älykäs kaiutinjärjestelmä

NUGU Nemo on tekoälyä hyödyntävä kaiutin-näyttöjärjestelmä. Messuilla NUGU Nemo oli yhdistetty robottiin. Järjestelmän on luvattu tarjoavan visuaalista tietoa intuitiivisemmin. Nemo tarjoaa monia toimintoja, kuten sanoitusten tarkistamisen musiikkia kuunneltaessa, reaaliaikaista tietoa kuten sään ja liikenneaikataulut. Lisäksi sillä on 30 erilaista toimintoa, kuten kalenterimerkintöjen laatiminen. Järjestelmän avulla voi säätää myös erilaisia tunnelmavalaistuksia kotiin. Voit lukea lisää järjestelmästä englanniksi The Korea Times -verkkosivuilta.

Kulttuurieroja – vai eroja sittenkään?

Aasialaisissa kulttuureissa robotit ovat selkeästi hyväksyttävämpiä kuin meillä länsimaissa. Robotit nähdään enemmän ihmisen seuralaisina ja kumppaneina kuin elottomina, kylminä esineinä. Tämä liittyy osaltaan aasialaisiin animistisiin uskontoihin, joissa myös elottomalla esineellä voidaan mieltää olevan sielu. Mikä olisikaan enemmän sielun ”arvoinen” esine kuin robotti, joka viihdyttää, avustaa ja hoitaa ikääntynyttä käyttäjäänsä? Sielullisuuden ajatus tulee hyvin esille tavassa, jossa käyttöikänsä loppuun tulleille robottiseuralaisille järjestetään jopa hautajaisseremonioita. Tästä ajatuksesta voi lukea lisää esimerkiksi englanniksi National Geographicin artikkelista.

Messujen ohessa järjestetyssä konferenssissa sivuttiin useammassa puheenvuorossa robotiikkaa ja siihen liittyviä tutkimuksia eri puolilta maailmaa. Ehkä robotin ulkonäkö, lelumainen tai avaruuden hahmo, ei olekaan välttämättä kynnyskysymys meille suomalaisillekaan, mikäli robotin toiminnalliset ominaisuudet vastaavat tarpeitamme. Etenkin robotin tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat eri tutkimusten mukaan avainasemassa siihen, miten ikääntynyt vastaanottaa ja kokee hyötyä robotista kotonaan.

Suvi Hiltunen & Kaisa Huuhtanen
VALLIn Ikäteknologiakeskus

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksen asiantuntijat osallistuivat 13:sta kertaa järjestettyyn kansainväliseen ikäteknologian konferenssiin (13th World Conference of Gerontechnology) sekä konferenssin yhteydessä kuudetta kertaa järjestettyyn messutapahtumaan (6th International Gerontechnology Expo & Forum). Konferenssin järjesti kansainvälinen ikäteknologian yhteisö (International Society for Gerontechnology, ISG), vastuukumppanina KAPASS-järjestö (Korean Association of Product and Services for Senior citizens).

Konferenssimatkalla oli mukana myös VALLI ry:n toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja sekä THL:n kaksi asiantuntijaa. VALLIn ja THL:n yhteinen matkaraportti julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Seuraa kanaviamme!