Kuntavaalit 2017: Järjestöjen palvelutuotanto ja vapaaehtoistoiminta turvattava vanhuspalveluissa

Järjestöjen kyky tuottaa vanhuspalveluita tulee turvata sote- ja maakuntauudistusten yhteydessä. Sadat järjestöt tuottavat Suomessa laadukkaita, toimivia palveluita vanhoille ihmisille. ”Järjestöt ovat hyvämaineisia, ketteriä, kotimaisia ja vastuullisia palveluntuottajia jotka maksavat myös veronsa Suomeen”, toteaa puheenjohtaja Susanna Huovinen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta.

Järjestöissä palveluiden rahallinen tuotto käytetään toimintaan ja sen kehittämiseen, ei omistajien voittojen kasvattamiseen. Toimijat ovat paikallisia ja työtä tehdään hyvässä yhteistyössä julkisten palveluiden kanssa.

“Pienten, järjestötaustaisten palveluntuottajien asema on turvattava. Raha ei saa olla ainoa valintaperuste, kun kuntalaisille hankitaan vanhuspalveluita”, sanoo toiminnanjohtaja Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:stä.

“Uusi hankintalaki antaa mahdollisuuden päättää hankinnoista muillakin kuin puhtaasti taloudellisilla kriteereillä. Tätä mahdollisuutta pitää käyttää”, Dufva korostaa.

Vapaaehtoistoiminta parantaa vanhojen ihmisten arkea

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry muistuttaa, että järjestöt parantavat vanhojen ihmisten arkea myös tuottamalla mittavia määriä vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa.

“Vapaaehtoistoiminta ei synny tyhjästä. Tarvitaan tiloja, tekijöitä, hyvää ohjausta ja koordinointia – ja jonkin verran rahaa tähän kaikkeen”, Virpi Dufva sanoo.

Kuntien toiminta-avustukset ovat tehokas tapa varmistaa järjestöjen vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan jatkuvuus ja huolehtia iäkkäiden kuntalaisten hyvinvoinnista.

“Kyse on pienistä, arkisista asioista: juttuseurasta, ulkoilusta ja harrastustoiminnasta. Ne tuovat elämään mielekkyyttä vielä viimeisinäkin elinvuosina”, Dufva sanoo.  

Paremman vanhuuden puolesta -kuntavaaliteesit

https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2019/12/KUNTAVAALIT_2017_Vallin_ydinviestit.pdf

Kuntavaalit 2017: Paremman vanhuuden puolesta

Paremman vanhuuden puolesta -kuntavaalipaneelit

#parempivanhuus

Jyväskylä 13.3. http://www.valli.fi/koulutus/kuntavaalipaneeli-jyvaskyla/

Kouvola 27.3. http://www.valli.fi/koulutus/kuntavaalipaneeli-kouvola/

Espoo 28.3. http://www.valli.fi/koulutus/kuntavaalipaneeli-espoo/ 

Lisätietoa:
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Marja Vuorinen, järjestöpäällikkö
marja.vuorinen@valli.fi  050 309 3960-