Kuntavaalit 2017: Paremman vanhuuden puolesta

Millaista ehdokasta sinä äänestät kevään kuntavaaleissa? Valli kannustaa tulevia kuntapäättäjiä ottamaan selkeästi kantaa paremman vanhuuden puolesta. Tutustu Vallin vaaliviesteihin ja kysy oman kuntasi ehdokkailta, miten he turvaisivat jokaisen vanhuksen oikeuden saada tarvitsemiaan palveluita.

1. Vanhojen ihmisten on saatava apua silloin, kun he tarvitsevat sitä.

Vanhojen ihmisten on saatava apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tällä hetkellä kodeissa yritetään hoitaa liian huonokuntoisia ihmisiä.

Usein kynnys palvelujen piiriin pääsemiselle on inhimillisesti katsoen liian korkea. Emme halua, että huonokuntoiset vanhat ihmiset joutuvat sinnittelemään kodeissaan ilman riittävää apua.

Vanhusten palveluiden kirjoa pitää laajentaa. Palveluasumisen rinnalla voidaan tarjota avoimia palveluita, jotka ovat helposti saatavilla.

Myös muita vaihtoehtoja kuin kotihoitoa on oltava tarjolla riittävästi. Hoivapalveluissa täytyy olla tarpeeksi työntekijöitä, jotta jokainen vanha ihminen saa ansaitsemaansa hyvää hoitoa ja arvostavaa kohtelua.

2. Järjestöt tuottavat laadukkaita vanhuspalveluita. Varmistetaan niiden tulevaisuus.

Sadat järjestöt tuottavat Suomessa laadukkaita, toimivia palveluita vanhoille ihmisille. Järjestöt ovat hyvämaineisia, ketteriä, kotimaisia ja vastuullisia palveluntuottajia jotka maksavat myös veronsa Suomeen.

Järjestöissä palveluiden rahallinen tuotto käytetään toimintaan ja sen kehittämiseen, ei omistajien voittojen kasvattamiseen. Paikallisuus tuottaa laatua. Työtä tehdään hyvässä yhteistyössä julkisten palveluiden kanssa. 

Pienten, järjestötaustaisten palveluntuottajien asema on turvattava. Raha ei saa olla ainoa valintaperuste, kun kuntalaisille hankitaan vanhuspalveluita.

Hankintalaki antaa mahdollisuuden päättää hankinnoista muillakin kuin puhtaasti taloudellisilla kriteereillä. Tätä mahdollisuutta pitää käyttää.

3. Vapaaehtoistyö parantaa vanhojen ihmisten arkea. Turvataan vapaaehtoistyön elinvoima!

Tuhannet järjestöjen vapaaehtoiset käyttävät omaa vapaa-aikaansa vanhojen ihmisten arjen parantamiseen.

Kyse on pienistä, arkisista asioista: juttuseurasta, ulkoilusta ja harrastustoiminnasta. Ne tuovat elämään mielekkyyttä vielä viimeisinäkin elinvuosina.

Vapaaehtoistyö ei synny tyhjästä. Tarvitaan tiloja, tekijöitä, hyvää ohjausta ja koordinointia – ja jonkin verran rahaa tähän kaikkeen.

Kuntien toiminta-avustukset turvaavat järjestöjen vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan jatkuvuutta. Pidetään niistä kiinni.

***

Seuraa keskustelua somessa tunnisteella #parempivanhuus! 

Vallin kuntavaaliviestit pdf-tiedostona.

Valli järjestää Parempi vanhuus -kuntavaalipaneelit Jyväskylässä 13.3., Kouvolassa 27.3. ja Espoossa 28.3. Tule mukaan!