Kuntien vanhusneuvostoille julkaistiin uusi vinkkivihko

Vanhusneuvostot tekevät työtä vanhusten hyvän elämän edistämisessä


Valtaa Vanhuus -järjestöverkosto on koonnut vinkkivihkon tueksi ja ideoinnin lähteeksi kuntien vanhusneuvostojen toimintaan. Tavoitteena on, että vanhojen ihmisten omia voimavaroja käytettäisiin kunnissa nykyistä aktiivisemmin heidän hyvinvointinsa parantamiseen. Vanhusneuvostot ovat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Uusi vanhuspalvelulaki vahvisti kuntien vanhusneuvostojen asemaa ja teki niistä ensimmäistä kertaa lakisääteisiä. Vanhojen ihmisten kokemusten ja osaamisen hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa ja rakentamisessa ei onnistu pelkän lain voimalla. Tarvitaan ideointia ja keskustelukanavia vanhojen ihmisten, vanhusneuvostojen ja kuntien päätöksentekijöiden välillä.Vinkkivihkoon on koottu järjestöissä ja kunnissa syntyneitä ideoita, joita halutaan jakaa muiden käyttöön. Näin neuvostot pystyvät hyödyntämään jo valmiiksi testattuja ideoita ja edistämään tehokkaammin vanhojen ihmisten hyvinvointia.

Vanhusneuvostot vaikuttamisväylänä vanhuksia koskevissa asioissa

Käytännössä vanhusneuvostot käsittelevät esimerkiksi jokapäiväiseen elämään ja asumiseen, palveluiden saatavuuteen, liikenteeseen sekä kauppojen palveluihin ja sijoittumiseen liittyviä asioita sekä terveydenhoito- ja hoivapalveluihin liittyviä ratkaisuja. Vanhusneuvostot ovat kanava, jonka avulla vanhojen ihmisten elämänkokemusta voidaan hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Neuvostot nostavat esille kehittämistarpeita, ideoivat uudistuksia ja ottavat kantaa vanhojen ihmisten näkökulmasta.

”Uudistukset ja kehittämisideoihin tarttuminen eivät aina edellytä lisäresursseja. Avoimella mielellä ja myönteisellä asenteella ja käytäntöjä kehittämällä voidaan saada paljon aikaan. Tätä haluamme Vinkkivihkon avulla tukea”, sanoo Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Eeva Kainulainen.
Lisätiedot: Eeva Kainulainen, puheenjohtaja, Suomen Senioriliike eeva.kainulainen(at)senioriliike.fi 040 568 0591

VALTAA VANHUUS / MED ÅLDERNS RÄTT 
on seitsemän vanhusalan järjestön kansalaisliike hyvän ikääntymisen puolesta. Haastamme kansalaiset ja päättäjät toimimaan rohkeasti hyvän vanhuuden puolesta ja näkemään vanhuuden uudella tavalla. Liikkeessä ovat mukana Folkhälsans förbund rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry, Suomen Senioriliike ry, Suomen Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry.

www.valtaavanhuus.fi

Lataa Vinkkivihko tästä