Kuntopyörä ja Google Maps: Hyvinvointiteknologiaa länsinaapurista

Vallin opintomatkalla Tukholmaan saatiin tutustua Västeråsin kaupungin vanhustyöhön. Kaupunki on panostanut huomattavasti teknologiaan, ja sitä hyödynnetään paljon myös vanhusten hoidossa.

Projektipäällikkö Maria Gill esitteli vallilaisille maaliskuussa 2015 mielenkiintoisimpia tekno-logisia keksintöjä, joita käytetään hyödyksi vanhustyössä. Västeråsissa hyödynnetään sähköistä kotipalvelua niin yksityisellä, kuin julkisellakin sektorilla. Sähköisessä koti-palvelussa vanhuksista huolehditaan esimerkiksi video-puheluiden avulla. Niiden avulla hoitaja ja läheiset pystyvät varmistumaan vanhuksen hyvinvoinnista, vaikka he eivät olisi juuri sillä hetkellä läsnä. Kaupunki käyttää myös muita älykkäitä keksintöjä ikääntyneiden arkea helpottamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi taskussa pidettävä ovikello ja digitaalinen ovisilmä.

Ihmisen tekemän työn korvaamista teknologialla on ajoittain kritisoitu ja se on herättänyt vahvoja mielipiteitä. Maria Gill kertoo, että hänkin aluksi vierasti työn tekemistä etäältä teknologian välityksellä fyysisen läsnäolon sijaan. Västeråsissa työtä tehdään kuitenkin niiden kanssa, jotka apua tarvitsevat. Toiminnassa korostetaan vanhuksen valinnan vapautta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä.

Teknologian avulla vanhuksia halutaan myös innostaa aktiivisuuteen ja yksinäisyyden torjumiseen. Kaupunki on järjestänyt esimerkiksi 83-97 -vuotiaille yksinäisille ja eristäytyneille vanhuksille suunnatun projektin, jossa 10 vanhukselle lainattiin iPad käyttöön. Ehtona lainalle oli, että vanhukset käyttäisivät laitteita videopuheluihin, verkossa surffaamiseen ja sähköpostin lähettämiseen sekä osallistuisivat viikottain järjestettävään ryhmätapaamiseen.

Ruotsissa on havaittavissa uuden ajattelutavan omaksumista ikääntyneiden hoidossa. Nykyään pyritään ajattelemaan, että ikääntyneiden on usein vain “vaikea löytää kotiin”, mikä ei tarkoita sitä, että heidät tulisi sulkea pois ulkomaailmasta. Teknologia toimii apuna tässä ajatustavan muutoksessa. Hoivakodin ulkopuolella seikkailemisen sijaan asukkaille tarjotaan mahdollisuuksia vierailla ulkomaailmassa turvallisten seinien sisällä. Tämä on toteutettu esimerkiksi yhdistämällä Google Maps -palvelu kuntopyörään, jolloin vanhukset voivat “pyöräillä” vaikka oman kotiseutunsa kaduilla.

Lue opintomatkan raportti täältä.

Västeråsin ikääntyneiden teknolgiakehittämisestä lisää täältä.

Helsingissä 17.8.2015