Kylät ikääntyneille eläväksi!

Miehikkälän ja Virolahden muutamalla kylällä kuuluu tekemisen pöhinää ikäihmisten parissa. Kylille on perustettu kohtaamispaikkoja ikääntyneille, välitetään ystäviä yksinäisille, opastetaan tietokoneen käyttöön ja annetaan arjen apua sitä tarvitseville Miä ite –Myö yhessä.

Toiminta on kylien elinvoimaa, jota Miä ite- Myö yhessä toimintamallin mukaan, yhteistyössä yhdistysten, seurakunnan ja kuntien kanssa on saatu aikaan. Toimintamallin ydin on ikäihmisten itsensä sekä vertaisohjaajien voimavarojen käyttöönottoa tavalla, jota he itse haluavat ja jota he itse ovat luomassa. 

Toimintamalli kehitettiin Rateva ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa saman nimisessä hankkeessa vuosien 2012-2016 aikana.

Miä ite – Myö yhessä toimintamalli kertoo selkeästi siitä, miten maaseudun kylillä asuvia ikääntyneitä autetaan ja tuetaan. Tärkeää maaseudun ikääntyneiden tukemisessa on, että siihen saadaan koko kunta mukaan. Toimintamalli koostuu seuraavista tuen ja avun muodoista: Ryhmätoiminta kylillä (kohtaamispaikkatoiminta), Ystävätoiminta, Tiedonkulku/palveluiden saatavuus (Seniorit surffaa) ja Arjen apu.

                 ”Pikku hiljaa aletaan taas ymmärtää, että kaikkien on pidettävä vähän toisistaan 
                 huolta ja autettava. Enää ei voi ajatella, että kaikki tulee vaan valmiina.”


Lisätietoa:
Rateva ry
Miä ite – Myö yhessä -projekti
Anni Pekkinen puh. 0400 – 914 410
sähköposti myoyhessa@rateva.fi

Tutustu Miä ite – Myö yhessä toimintamalliin täällä ja tulosta se käyttöösi.


Helsingissä 12.5.2016
Anu Kuikka-