Tue työtämme paremman vanhuuden puolesta Osallistu 70 -vuotisjuhlavuoden keräykseen!

Juhlakeräyksemme on päättynyt. Kiitos tuesta lahjoittajille!

Rahankeräyslupa ja raportointi

Rahankeräysluvan RA/2023/449 on myöntänyt Helsingin poliisilaitos 6.4.2023. Pienkeräys on voimassa ajalla 17.04.2023 - 16.07.2023. Pienkeräyksen alueena on koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen yleishyödylliseen työhön, jolla edistetään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja toimintakykyään. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen yleishyödylliseen työhön yhdistyksen jäsenyhteisöjen kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi sekä ikäystävällistä yhteiskuntaa edistävään ja ageismia poistavaan vaikuttamiseen ja viestintään. 

Lahjoitusvarojen käyttöä ja raportointia valvoo Poliisilaitos, VALLI ry:n hallitus sekä valtuutettu taloushallinto ja tilintarkastaja. 

TOP