Lausuimme: Liikenneverkon palvelutason kehittämisessä on varmistettava, että ikääntyneen väestön tarpeet huomioidaan

VALLI antoi lausunnon suunnitelmaluonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032. Lue koko lausuntomme täällä.

Lausunnossamme tuomme esiin, että ikääntyneen väestön tarpeet tulee huomioida niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintakyvyn esteellisyyksien huomioimista, yhteistoiminnallisten liikkuvien palveluiden kehittämistä ja joukkoliikenteen lippujen maksuttomuutta tai alhaista hintaa vähävaraisille ikääntyneille. Myös viestintäverkkojen tulee olla kaikille saavutettavia mm. hinnoittelun näkökulmasta.

Ikääntyneet jalankulkijat tulee huomioida muun muassa selkeällä jalankulun ja pyöräliikenteen erottamisella, jalkakäytävien riittävällä leveydellä ja hyvällä kunnolla, jotta apuvälineidenkin käyttö on turvallista. Hitaammin liikkuvia varten tulee muistaa riittävän pitkä liikennevalojen vaihtumisväli.

Esitämme, että sote-palveluihin pääsy on varmistettava, mutta on myös arvioitava mm. kilpailutettavien Kela-kyytien kustannustehokkuutta ja toimivuutta. Määriteltäessä kulkuvälineiden palvelutasotavoitteita tulee huomioida ikääntymiseen liittyvät tekijät, kuten aistitoimintojen ja toimintakyvyn heikkeneminen.