Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta – työryhmän raportti

Asia: VN/18534/2020

Saavutettavuuskirjasto Celian asema ja tarkoitus (1 §)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä.

Kirjaston tehtävät (2 §)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä.

Maksuttomuus (3 §)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä.

Käyttösäännöt sekä käyttö- ja lainauskielto (4 § ja 5 §)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä.

Yhteistyö, johtokunta, johtaja ja Braille-neuvottelukunta (6 §-9 §)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mielestä uuden yhteistyöstä säätävän 6 § lisääminen
lakiin on hyvä asia. Monimuotoisen järjestökentän kanssa tehtävä yhteistyö edistää kaikkien,
mukaan lukien iäkkäiden saavutettavuuskirjaston palveluiden käyttöä. Järjestöjen ja
Saavutettavuuskirjasto Celian välinen yhteistyö mahdollistaa eri kohderyhmien tarpeita vastaavista palveluista viestimisen.

Virastolle ehdotettu uusi nimi: Saavutettavuuskirjasto Celia
VALLI ry kannattaa uuden lakiehdotuksen esittämää nimenmuutosta Näkövammaisten kirjastosta
Saavutettavuuskirjasto Celiaksi. Nimenmuutos kuvastaa paremmin kirjaston asiakaskunnan
moninaista kirjoa.

Muita huomioita hallituksen esityksestä:
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää tulleesta lausuntopyynnöstä. Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan
asiantuntijajärjestö, joka yhdessä lähes 70 jäsenyhteisön kanssa tekee töitä paremman vanhuuden
puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikäihmisten äänen,
kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on
toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille.