Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 1.6.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10579/2020

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että luonnoksessa on jo huomioitu esityksen vaikutuksia ikääntyneet huomioiden. Samalla VALLI haluaa kiinnittää huomioita siihen, että ikäihmisiä ei käsiteltäisi mobiilisovelluksen käyttäjinä yhtenä homogeenisenä ryhmänä. Vrt. siihen, että kaikki nuoret nähtäisiin yhtenä ryhmänä.

Luonnoksessa on kiinnitetty huomiota käyttöönottoon liittyvään selkokieleen ja selkeään viestintään. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että on tärkeää kiinnittää erityinen huomio koko prosessin viestintään. Selkeä, säännöllinen ja ajantasainen viranomaisviestintä toimii parhaimmillaan sitouttavana ja käyttöönottoon kannustavana välineenä. Ikäihmiset tuovat usein itse esille ajatuksen siitä, että pitäisi kiinnittää huomiota teknologian käyttöön vetäviin tekijöihin, innostaa ja kannustaa. Miten tämän voisi sanoittaa viranomaisomaisviestinnässä?

Osa ikääntyneistä kokee erityisesti teknologian käyttöön liittyvän sanaston ja kielen vieraaksi. Olisiko mahdollista (käyttää) hyödyntää tässä käyttäjiä ketterästi testaajina jo ennen käyttöönottoa? Samalla olisi mahdollista huomioida konkreettisesti myös esimerkiksi iän mukanaan tuomia haasteita sovelluksen käyttöön liittyen (näpyttelyn vaikeus, iho, sormet, näkökyky yms.)

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että tarvitaan erittäin selkeää ohjeistusta myös itse sovelluksen asentamisesta. Osa ikääntyneistä kokee erilaisten ohjelmien asentamiseen liittyen pelkoa. Kyse on osaamattomuudesta teknisesti ja myös ymmärtämättömyydestä. Käyttöönotto voi siten olla erityisen vaikeaa, ja kuten luonnoksessa todetaan, myös mahdotonta.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry nostaa esille käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvän riittävän ja oikea-aikaisen tuen merkityksen. Miten se ratkaistaan eli mistä ikäihmiset (ja muut apua tarvitsevat) saavat tukea ja vastauksia kysymyksiinsä (digituen toimintamalli, järjestöt). Moni +75-vuotias kokee joutuvansa jatkuvasti pyytämään apua digilaitteiden/sovellusten käyttöön liittyen ja kokee sen vaikeana.

TOP