Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 17.11.2020

Asia:  VN/23227/2020

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää kannatettavana hallituksen esitystä jatkaa Kuluttajasuojalain 7 luvun väliaikaista muuttamista.

Koronakriisi on vaikuttanut monella tavalla kaikkien suomalaisten ja etenkin vanhojen ihmisten elämään. Kriisillä on ollut ja tulee olemaan myös taloudellisia vaikutuksia. Osa vanhoista ihmisistä on tilanteessa, jossa joutuu turvautumaan luottorahoitukseen ostaakseen lääkkeitä tai maksaakseen muut laskunsa. Arjessa myös vanhat ihmiset joutuvat tekemään valintoja, ostaako lääkkeet, ruokaa tai maksaako hoitokulujen laskuja. Vanhoilla ihmisillä ei välttämättä ole tietoa, osaamista tai tahtoa hakea viimesijaista toimeentulotukea. Paljon jätetään vanhan ihmisen oman toiminnan varaan myös talousasioiden hoitamisessa. Viime vuosina on ulosotot huomattavasti lisääntyneet vanhojen ihmisten osalta.

VALLI ry pitää keskeisenä myös sitä, että luotonantajien tulisi arvioida omaa toimintaansa ja luotonhakijoiden todellista takaisinmaksukykyä nykyistä huolellisemmin. Mikäli luottoja annetaan sellaiselle hakijalle, jonka maksukyky ei ole kunnossa, pahennetaan vain heidän taloudellisia ongelmiaan. Osalla vanhoja ihmisiä ei välttämättä ole osaamista laskea, tai ymmärtää sitä, mikä on korkojen todellinen kokonaisosuus lainan takaisinmaksussa.

Taloudelliset ongelmat aiheuttavat myös inhimillistä kärsimystä ja huoli vaikuttaa pahimmillaan jopa vanhan ihmisen terveyteen. VALLI ry:n mukaan kaikenikäisillä ihmisillä tulisi olla saatavilla apua taloushuoliinsa helposti ja saavutettavasti ilman, että kenenkään tarvitsee turvautua korkeakorkoisiin, vakuudettomiin kuluttajaluottoihin.

VALLI ry pitää tärkeänä ehdotukseen sisältyvää suoramarkkinoinnin kiellon jatkamista. Vanhemmat ihmiset kokevat usein suoramarkkinoinnin aggressiiviseksi ja ahdistavaksi.  Uudet välineet ja markkinointitavat voivat hämmentää vanhoja ihmisiä, ja taloudellisessa ahdingossa he saattavat tehdä harkitsemattomia päätöksiä, joilla on kauaskantoisia seuraamuksia. Pienten eläketulojen vuoksi monilla ei ole taloudellista puskuria yllättävien menojen varalle. Vanhat ihmiset haluavat usein myös auttaa lapsiaan ja muitakin läheisiään, joten myös työikäisten talousvaikeudet, kuten lomautukset ja työttömyys heijastuvat viiveellä ikäihmisten omaan taloudelliseen tilanteeseen.

VALLI ry:n näkemyksen mukaan ehdotetuilla väliaikaisilla muutoksilla voidaan suojata kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kuluttajia pahenevilta talousvaikeuksilta ja ylivelkaantumiselta, joita koronakriisi voi myös aiheuttaa. Kuntien ja kolmannen sektorin palveluita tulee kehittää ja huolehtia siitä, että yksikään vanha ihminen ei jää yksin taloushuolien kanssa. Apua tulee olla saatavilla lähellä kotia ja monikanavaisesti.