Lausunto Valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Asia: VN/22900/2023

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry yhtyy SOSTEn (Suomen Sosiaali ja terveys ry:n)
lausuntoon (22.8.2023).

Lue SOSTEn lausunto täältä.