Mä ja mun kaveri Elsa – nuorten ja vanhojen terveisiä toisilleen

Vanhus-ja lähimmäispalvelun liitto ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttivat keväällä 2016 verkkokyselyn, joka oli suunnattu yli 65-vuotiaille ikäihmisille ja 16-29 -vuotiaille nuorille. Kyselyyn vastasi 123 ikäihmistä ja 73 nuorta. 

Sekä vanhat että nuoret olivat sitä mieltä, että vastakkaisella ikäluokalla on liian vähän vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Nuoret vastasivat myös, ettei vanhoja heidän mielestään arvosteta riittävästi yhteiskunnassa. Vanhuksista noin joka toinen arveli, ettei nuoria arvosteta tarpeeksi. 

Sekä vanhat että nuoret olivat kiinnostuneita tutustumaan toisiinsa. Lähes puolet heistä piti mahdollisena myös asumista vastakkaisen ikäryhmän kanssa. Ikäihmisille ajatus oli hieman vieraampi kuin nuorille. 

Molemmat vastaajaryhmät halusivat oppia toinen toisiltaan. Ikäihmiset halusivat oppia nuorilta ennen kaikkea elämään asennoitumista; ennakkoluulottomuutta, rohkeutta, elämäniloa ja tulevaisuudenuskoa. Toiseksi nousivat tietotekniset taidot; nuorten toivottiin opettavan tietokoneen käyttöä, sosiaalista mediaa ja esimerkiksi musiikin kuuntelua tietokoneella. Myös nuorten tämän päivän elämä kiinnostaa ikäihmisiä. 

Nuoret halusivat kuulla vanhoilta heidän henkilökohtaisia muistojaan; rakkaus- ja ihastumiskokemuksia, kuinka nuoret pitivät yhteyttä toisiinsa ennen sosiaalista mediaa, millaista muoti oli ja jopa ihan henkilökohtaisista valinnoista ja virheistä, joita elämässä on tullut tehtyä. Asenteetkin nousivat esiin myös nuorten vastauksissa; vanhoilta haluttiin oppia lujuutta, sisua, sitkeyttä ja pienten asioiden arvostamista. Vanhoilta uskottiin opittavan myös perinteitä ja tapoja; käsitöitä, sananlaskuja ja uskomuksia. Myös entisajan yhteiskunta, naisten asema ja sota nousivat esiin. 

Sekä ikäihmisillä että nuorilla oli mahdollisuus lähettää toisilleen terveisiä. Vanhojen terveisissä nousi päällimmäisinä esiin viesti ”tekin tulette vanhoiksi”. Nuorilta toivottiin kunnioitusta, huolenpitoa ja sitä, että muistettaisiin käydä katsomassa isovanhempia. Nuoria kehotettiin uskomaan itseensä ja toteuttamaan unelmiaan, mutta myös konkreettisia elämänohjeita tarjottiin: on tärkeää äänestää, ottaa pienetkin työtehtävät vastaan ja opiskella. Kaiken kaikkiaan nuoria haluttiin nostaa ylöspäin, koska ”heissä on meidänkin tulevaisuus”. 

Nuoret lähettivät vanhuksille ennen kaikkea arvostustaan ja ihailuaan. Ohjeeksi vanhuksille he halusivat antaa, että kannattaa pysyä aktiivisena, jutella nuorille rohkeasti ja ulkoilla.

Katso kyselyn tulokset graafeina täältä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Lisätietoja: Mari Huusko, suunnittelija, Valli ry. Puh 050?374 8001, mari.huusko@valli.fi-