Maahanmuuttajien pitkät reitit koulutukseen ja työelämään

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaryhmä luovutti tänään opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ehdotuksia maahanmuuttajien saamiseksi nopeammin koulutukseen ja työelämään.

Julkaisun luvussa 3.3. asiantuntijaryhmä toteaa:

Maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään ovat pitkiä, sisältävät tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja joskus myös epätarkoituksenmukaisia opintoja. Sopivaan kotoutumiskoulutukseen pääsyä voi joutua odottamaan. Noin vuoden mittaisen kotoutumiskoulutuksen ja seuraavien koulutusvaiheiden väliin jää usein viiveitä. Lisäksi maahanmuuttajia ohjautuu kotoutumiskoulutusten jälkeisiin koulutuksiin ja kotoutumiskoulutusta korvaaviin koulutuksiin sen perusteella, mitä koulutusta on tarjolla, ei todellisten koulutustarpeiden ja oman osaamis- ja koulutustaustan kannalta tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin.” (s. 15)

Trainee-ohjelmiin osallistuneista nuorista aikuisista noin kolmasosa oli maahanmuuttajataustaisia. Ohjelmassa nuorilla oli nimenomaan mahdollisuus tutustua vanhustyöhön, ja hankkeen ohjaajalla tilaisuus selvittää heidän todellista osaamistaustaansa ennen päätöstä alan opintoihin hakeutumisesta. Samalla nuoret oppivat sekä hoiva-alan sanastoa että suomen kieltä yleisesti sekä työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä tietoja ja taitoja.

Hankkeina toteutettavat ohjelmat eivät saa korvata kestävän kotoutumis-, kieli- ja ammattiopiskeluun johtavan mallin luomista, mutta nykytilanteessa Vanhustyön Traineen kaltainen ohjelma on yksi erinomainen vaihtoehto kotoutumiskoulutuksen ja seuraavien koulutusvaiheiden väliin ja joissakin tapauksissa jopa jo ennen kotoutumiskoulutuksen alkamista. Sen takia onkin ilo ilmoittaa, että Vanhustyön Trainee -ohjelmat jatkuvat vuosina 2016-2017 Ray:n Paikka auki -avustusohjelman tuella! Uudessa hankkeessa Trainee-ohjelmia toteutetaan aiemmista ohjelmista saatujen hyvien kokemusten ja opetusten pohjalta mutta entistä joustavampina ja yksilöllisempinä.

Kerromme mielellämme Trainee-ohjelmien tuloksista ja käynnistymässä olevasta hankkeesta. Liity jo nyt hankkeen postituslistalle laittamalla viestiä osoitteeseen mari.huusko@valli.fi

Ensimmäinen Trainee-ohjelma pyritään käynnistämään pääkaupunkiseudulla vielä tämän kevään aikana. Lisätietoja: Suvi Hiltunen, p. 050 408 2890 tai suvi.hiltunen@valli.fi