Raportit .

HelpAge raportti 2019: Living, not just surviving

HelpAge raportti 2019: Living, not just surviving

What older people say about their rights to social protection and social security, and to education, training, lifelong learning and capacity building.

Hinta: | Lataa julkaisu

Pankkipalvelut kuuluvat kaikille

Pankkipalvelut kuuluvat kaikille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset hoitavat pankkiasioitaan ja mitä mieltä he ovat pankkiasioinnista ylipäätään. Kysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2018 ja siihen vastasi lähes 3000 ikäihmistä. Raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset.

Vallin Ikäteknologiakeskus

Hinta: Hinta: Yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa postimaksu painon mukaan + 5€ toimitusmaksu. | Lataa julkaisu

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan?

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan?

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat. Kysely toteutettiin keväällä 2017 ja siihen vastasi lähes 900 ikäihmistä. Raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset.

Hinta: Yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa postimaksu painon mukaan + 5€ toimitusmaksu. | Lataa julkaisu

Etsivä vanhustyö meillä ja muualla

Anu Kuikka

Etsivä vanhustyö meillä ja muualla

Raportissa pohditaan etsivän vanhustyön kehittämistyötä ja hyötyjä Suomessa sekä muualla Euroopassa. Raportti on tuotettu Etsivä mieli -projektissa.

Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2015

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta, suuremmat tilaukset postimaksu painon mukaan + toimitusmaksu 5 €. | Lataa julkaisu

Ikäteknologian hyvät käytännöt

Paavo Viirkorpi

Ikäteknologian hyvät käytännöt

Raportti sisältää tietoa hyvistä teknologian käyttöönoton tavoista.

KÄKÄTE-raportteja 7/2015

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 8 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Lea Stenberg, Marika Nordlund, Kirsi Alastalo, Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Jaana Nykänen, Kirsti Pesola, Paula Ranta ja Anne Virkkunen

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Julkaisuun on kerätty kaikkien KÄKÄTE-projektin aikana tehtyjen kyselyjen raportit yksiin kansiin.

KÄKÄTE-raportteja 6/2014

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 8 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

KÄKÄTE-toimintamallit

Jaana Nykänen, Marika Nordlund, Lea Stenberg ja Kristina Forsberg

KÄKÄTE-toimintamallit

Raportissa esitellään KÄKÄTE-projektin aikana kehitetyt toimintamallit: Etsimme teknologiaa -toimintamalli, Kiertävä ikäteknologianäyttely Konstikoppa -toimintamalli ja Käyttäjäpaneelimalli.

KÄKÄTE-raportteja 5/2014

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 8 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Ikäteknologian monimuotoinen maailma

Marika Nordlund, Lea Stenberg, Kristina Forsberg, Jaana Nykänen, Paula Ranta ja Anne Virkkunen

Ikäteknologian monimuotoinen maailma

Loppuraportissa esitellään viisivuotisen KÄKÄTE-projektin tuloksia.

KÄKÄTE-raportteja 4/2014

Hinta: PAINOTUOTE LOPPUNUT. | Lataa julkaisu

Ikäteknologiasanasto

Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Marika Nordlund ja Sirpa Suhonen

Ikäteknologiasanasto

Sanaston tarkoitus on luoda yhteistä ikäteknologian termistöä ikäihmisille, teknologisia ratkaisuja kehittäville yrityksille sekä vanhuspalvelujen tuottajille.

KÄKÄTE-raportteja 3/2014

Hinta: PAINOTUOTE LOPPUNUT. Julkaisu ladattavissa seuraavasta linkistä. | Lataa julkaisu

Viisi toivomusta teknologian tekijöille

Kirsi Alastalo

Viisi toivomusta teknologian tekijöille

Raportti pohjautuu KÄKÄTE-projektin vuosina 2012–2013 tekemään Toivomukseni teknologialle -kyselyyn, jossa ikäihmiset, heidän läheisensä sekä vanhustyön tekijät kertoivat millaista heidän mielestään on hyvää ikääntymistä tukeva teknologia. Available also in English.

KÄKÄTE-projekti

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 5 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Five wishes to technology creators

Kirsi Alastalo

Five wishes to technology creators

Five Wishes to Technology Creators is a report based on the survey “My Wishes to Technology” carried out under the KÄKÄTE Project in 2012–2013. The report presents opinions and preferences of elderly citizens of Finland, their close ones and people involved in working with the elderly with respect to technology for ageing.

KÄKÄTE-projekti

Hinta: We're out of stock. Please download the publication. | Lataa julkaisu

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75-89 -vuotiailla – Kooste kyselytutkimuksesta

Marika Nordlund, Lea Stenberg ja Hanna-Mari Lempola

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75-89 -vuotiailla – Kooste kyselytutkimuksesta

Tutkimuksessa selvitettiin 75–89-vuotiaiden tietoteknologian käyttöä ja käyttämättömyyden syitä, odotuksia tietokoneen käytön opastuksesta sekä näkemyksiä tietokoneiden käytöstä ja internetistä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Eläkeliiton ja EHYT ry:n LähiVerkko-projektin kanssa. Available also in English.

KÄKÄTE-projekti

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 5 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Use of information technology, reasons for non-use, age group 75–89 - Survey summary

Marika Nordlund, Lea Stenberg and Hanna-Mari Lempola

Use of information technology, reasons for non-use, age group 75–89 - Survey summary

A survey by KÄKÄTE Project and LähiVerkko Project. A large proportion of elderly people in Finland believe that they can learn to use information technology if only provided with right kind of guidance. One third of the elderly already actively use IT and the internet to search for information, for example, but some senior citizens do not feel the need for or are not willing to learn to use the new technology.

Hinta: A single copy free + mailing and delivery expenses. Bigger orders 5 €/book + + mailing and delivery expenses. | Lataa julkaisu

Ikääntynyt ja teknologia - kokemuksia teknologian käytöstä

Jenni Wessman, Kaaren Erhola, Satu Meriläinen-Porras, Richar Pieper ja Minna-Liisa Luoma

Ikääntynyt ja teknologia - kokemuksia teknologian käytöstä

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ikääntyneet itse kokevat teknologisten laitteiden käytön jokapäiväisessä elämässään kotona ja lähiympäristössä sekä miten teknisiä ratkaisuja voitaisiin kehittää ikääntyneiden tarpeisiin paremmin sopiviksi.

KÄKÄTE- tutkimuksia 2/2013

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 8 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta

Päivi Aro ja Sara Ikävalko

Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta

Tutkimuksessa selvitettiin kauppojen maksupäätteiden ja erilaisten automaattien helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta. Tutkimus esittelee automaattien ja maksupäätteiden kehittämistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia niiden käytettävyyden parantamiseksi.

KÄKÄTE- tutkimuksia 1/2012

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 8 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Ikäihmiset, asuminen ja teknologia

Ira Verma ja Johanna Hätönen

Ikäihmiset, asuminen ja teknologia

Raportissa esitellään olemassa olevaa kotiin ja asumiseen liittyvää teknologiaa. Tarkastelu painottuu matalateknologiaan, johon lasketaan kuuluvaksi myös esteettömyys ja ns. Design for All -periaate (DfA).

KÄKÄTE-raportteja 2/2011

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 8 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Ikäteknologian kokeilut suomessa

Outi Mäki

Ikäteknologian kokeilut suomessa

Raportissa tarkastellaan, millä tavoin teknologiaa on Suomessa kokeiltu ikäihmisten kanssa ja minkälaisia kehittämishankkeita on ollut. Erityisesti keskitytään sellaisiin hankkeisiin, joissa tekniikkaa ovat kokeilleet yli 75-vuotiaat kotona tai palvelutalossa asuvat ihmiset vuosien 1993-2010 välillä.

KÄKÄTE-raportteja 1/2011

Hinta: Yksittäiskappaleet maksutta + posti- ja toimituskulut. Suuremmat tilaukset 8 €/kpl + posti- ja toimituskulut. | Lataa julkaisu

Kotoutuminen vanhustyöhön -projektin loppuraportti

Anne Virkkunen

Kotoutuminen vanhustyöhön -projektin loppuraportti

Kotoutuminen vanhustyöhön -projekti toteutettiin 2007-2009 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitossa sekä viidessä sen jäsenjärjestössä. Projektin tavoitteena oli valmentaa vanhustenhuollon työyhteisöjä kohtaamaan sekä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä että asiakkaita. Raportissa kerrotaan sekä valtakunnallisen KOTO-projektin että jäsenjärjestöjen paikallisten projektien tuloksista.

Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2010:1

Hinta: Postituskulut

ETSIVÄ - Työtä tarjolla työelämään

Anu Kuikka

ETSIVÄ - Työtä tarjolla työelämään

Etsivä-Työtä tarjolla työelämään 2004-2007-projektin tavoitteena oli työllistää liiton jäsenjärjestöihin 250-300 pitkäaikaistyötöntä työnhakijaa vuodessa. Loppuraportissa esitellään projektin lähtökohdat, toimintatavat, keskeiset tulokset, työssäolon tukemisen menetelmät alueprojekteissa sekä Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton työllistämismalli. Lisäksi raportissa on kuvattu työllistettyjen työnhakijoiden, työyhteisöjen sekä yhteistyökumppaneiden arviointi projektissa saaduista kokemuksista.

Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2007:1

Hinta: Postituskulut

OMPAS 2001-2005 Omaishoidon palveluseteli-projekti

Riitta Husso

OMPAS 2001-2005 Omaishoidon palveluseteli-projekti

OMPAS-projektin tavoitteena oli kehittää palvelujärjestelmää tukemaan omaishoitajien kotona selviytymistä ja jaksamista asiakaslähtöisillä sijaishoitopalveluilla. Projektissa saatiin kokemuksia palvelusetelin soveltuvuudesta omaishoidon palvelujen järjestämisessä. Loppuraportissa kuvataan projektin tulokset ja toteutuminen viidellä mukana olleella paikkakunnalla.

Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2006:1

Hinta: Postituskulut

Kuntouttavaa dementiahoitoa Muisti ja kuntoutus -projekti 2003-2005

Katja Korte

Kuntouttavaa dementiahoitoa Muisti ja kuntoutus -projekti 2003-2005

Muisti ja kuntoutus -projektin tavoitteena oli dementoituneen ihmisen omista voimavaroista lähtevän kuntouttavan dementiahoidon kehittäminen. Projektin loppuraportissa kuvataan projektin kehittämistoiminta, tulokset, projektiyksiköissä luodut hyvät kuntoutuksen käytännöt sekä työstetyt lomakkeet.

Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2006:1

Hinta: Postituskulut