ME yhdessä toimijat –malli palveluiden rinnalle!

ME yhdessä toimijat -malli nostaa tärkeimmäksi asiakseen ikääntyneiden mielekkään arjen toteuttamisen. Mielekkääseen arkeen liittyvät olennaisesti mm. sosiaaliset kontaktit, tarpeiden mukainen tekeminen ja yksinäisyyden lievittyminen.


ME yhdessä toimijat -mallin ydinryhmä muodostuu Vallin jäsenjärjestön MEREOn/Vanhusten palvelutaloyhdistyksen henkilökunnasta, vapaaehtoisista ja ikääntyneistä. Yhteistyökumppanit valikoituvat sen mukaan, millaisia mahdollisuuksia ja kiinnostusta heillä on vastata iäkkäiden esille tuomiin tarpeisiin ja toiveisiin.

Mallin keskiössä on ikääntynyt ihminen ja hänen tarpeensa aktiivisesta toiminnasta. Mallissa korostuu ikääntyneen omat voimavarat, jolloin hän toimii ja osallistuu aktiivisesti tarpeidensa mukaiseen toimintaan. Ikääntynyt on itse osallisena toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Mallissa huomioidaan myös ryhmäkodin tai päivätoiminnan ikääntyneiden tarpeita ja toiveita.

Malli mahdollistaa työntekijöiden osaamisen hyödyntämisen laajemmin ja pyrkii aktivoimaan myös kunkin toimintaan osallistuvan henkilön (ikääntynyt, vapaaehtoinen, työntekijä) lähiverkostoa.

                ”Olennaisinta on tekemisen tapa; keskusteleminen, tasavertaisuus, ilo, 
                 kuunteleminen, osallistuminen ja yhdessä toimiminen.”


Lisätietoa:

MEREO/Vanhusten palvelutaloyhdistys ry
Etsiväpiirit -projekti
Sirkku Taskinen puh. 050 406 0062
sähköposti sirkku.taskinen@mereo.fi


Tutustu ME yhdessä toimijat malliin täällä ja tulosta se käyttöösi.


12.5.2016
Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti