Mentorikoulutusta Vallissa

Vallissa järjestetään tiistaina 16.9.2014 klo 12-16 uusien mentorien koulutusiltapäivä. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamassa projektissa mentoreina toimiville sekä Paikka auki-ohjelmarahoitusta ensi vuodelle hakeneille jäsenjärjestöille. Tervetulleita ovat kuitenkin kaikki Vallin jäsenjärjestöissä nuorten ohjaamisen parissa toimivat. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa.

Koulutus on maksuton ja toteutetaan osana Ray:n tukemaa Vanhustyön Trainee -kehittämishanketta.

Mentorointi Vanhustyön Trainee (ELY) -ohjelmassa

Vanhustyön Trainee -ohjelmaan kuuluu perehdytysjakson jälkeen kahdeksan viikkoa kestävä työkokeilu Vallin jäsenjärjestöjen ylläpitämissä palvelutahoissa. Jokaiselle nuorelle määritellään työkokeilusopimuksessa tehtävät, joita hän jakson aikana suorittaa. Apuna ja tukena nuorella on työyhteisön nimeämä mentori eli kokenut työntekijä.

Mentorin merkitys nuoren työkokeilun onnistumiselle on merkittävä. Toisin kuin oppilaitoksista tulevien harjoittelijoiden kohdalla, mentorin tehtäviin ei kuulu niinkään opettamista ja arviointia kuin opastamista käytännön töihin ja työyhteisön tapoihin. Mentori on nuorelle esikuva, aikuinen, jolla on arvostava asenne vanhuksiin ja vanhustyöhön. Hän on innostunut työstään ja haluaa levittää innostustaan myös muille.

Mentori-sanan alkuperä juontaa Kreikan mytologiaan; Odysseus pyysi ennen sotaan lähtöään ystäväänsä Mentoria kasvattamaan poikaansa poissaolonsa ajan. Myös Vanhustyön Traineessa voidaan puhua mentorista kasvattajana, mentori perehdyttää nuoren työelämän pelisääntöihin käytännössä, tutustuttaa työyhteisön jäseniin ja palvelutalon asukkaisiin. Samalla mentori auttaa työkokeilijaa selviytymään hänelle sovituista tehtävistä joko ohjaamalla häntä itse tai varmistamalla, että aina on paikalla joku, joka näyttää, neuvoo ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

Mentoroinnin periaatteisiin kuuluu, että se on vapaaehtoista, palkatonta, avointa ja perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja sitoumukseen. Mentorilta ei edellytetä muita erityistaitoja kuin taitoa kohdata nuori, sitoutua yhteistyöhön hänen kanssaan ja olla hänen luottamuksensa arvoinen. Mentori osaa myös vetää rajat: hän on nuoren ohjaaja ja tukija vain työyhteisön sisällä. Vaikka mentori ja nuori yhdessä työskentelyn myötä ystävystyvät, mentori ei ole nuoren kaveri tai holhooja.

Mentorin tehtävä on antoisa. Mentorina työntekijä saa erinomaisen mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa työtään ja nähdä se uusin silmin. Mentori saa näkökulman nuorten ajatusmaailmaan, ja hyvä mentori jää nuoren mieleen esikuvaksi, jonka hän muistaa vielä vuosien päästä.

Innostu innostamaan nuorta vanhustyön ammattiin ja liity mukaan kehittämään työyhteisönne ohjausosaamista!