Mentorointia kesätyöntekijöille

Miten saisimme nuoret kiinnostumaan vanhustyöstä? Siitähän koko Vanhustyön Trainee -hanke aikoinaan lähti liikkeelle. Työvoimapula ei ole helpottamassa, päinvastoin. Nämä nuoret, jotka nyt ovat tutustumassa vanhustyöhön tai ottavat ensiaskeleitaan kesätyöntekijöinä, ovat työntekijöiden tulevia kollegoita. (Unohtamatta, että meille allekirjoittaneen ikäisille keskiäkäisille he ovat myös mahdollisia tulevia hoitajiamme!)  Se, jos mikä, muistuttaa siitä kuinka tärkeää on löytää vanhustyöhön tekijöitä, jotka tekevät työtä suurella sydämellä ja oikealla arvopohjalla.

Nuoren työkokeilijan tai kesätyöntekijän mentorointi eli ohjaus on vastuullinen tehtävä. Mentori ei ole vain työhön perehdyttäjä vaan myös esikuva. Mentori välittää nuorelle sekä vanhustyön arvot että oman työyhteisön käytännöt ja tavan tehdä työtä. Mentori antaa mallin, millä asenteella ja mielellä meillä hommat hoidetaan.

Hyvä mentori välittää nuorelle positiivisen (mutta realistisen) kuvan vanhustyöstä. Työ ei ole päivittäistä ruusuilla tanssimista, mutta onnistumisista saa ja pitää iloita. Kukaan ei työskentele tyhjiössä ja siksi on tärkeää pitää kiinni sovituista asioista ja ottaa vastuuta. Mentori ei ole ystävä eikä terapeutti, mutta ensimmäisiä työelämäaskeleitaan ottavalle nuorelle hän on kuitenkin se aikuinen, jolle uskaltaa näyttää myös epävarmuutensa ja huolensa.

Mentori ei kuitenkaan pelkästään perehdytä nuorta työhön vaan myös ”työyhteisöä nuoreen”. Työyhteisöjen suhtautuminen nuoriin työkokeilijoihin ja kesätyöntekijöihin vaihtelee. Jotkut näkevät heidät ilona ja voimavarana ja ymmärtävät, kuinka tärkeää on saada alalle nuoria työntekijöitä. Nuoret nähdään tulevina kollegoina ja heidät otetaan innolla vastaan. Kaikissa työyhteisöissä tähän ei valitettavasti pystytä. Vaikka ymmärretään kuinka tärkeää on saada nuoria alalle, niin työn paineet, muutokset työyhteisössä, epävarmuus tulevasta ja huonot henkilösuhteet vievät niin paljon voimia, ettei niitä tunnu riittävän jälleen uusien nuorten perehdyttämiseen. Mentorin vastuu siinä, että nuori ei kuormittaisi työyhteisöä vaan olisi auttava käsipari, on tärkeä.

Vanhustyön Trainee -hanke tarjoaa mentorointiohjelmaa mentorien osaamisen kehittämiseksi. Mentoriksi nimetyt työntekijät saavat yhden aamu- tai iltapäivän mittaisen koulutuksen tehtävään ja sen jälkeen henkilökohtaisen tuen mentorointiprosessin ajan. Ohjelmasta saa lisätietoa allekirjoittaneelta.

Lisäksi kesätyöhön tai kesällä työkokeiluun tulevia nuoria ajatellen on mahdollista osallistua myös vain 3,5 tuntia kestävään mentorikoulutukseen. Koulutuksia järjestetään osana Vanhustyön Trainee -hanketta, joten ne ovat maksuttomia. Koulutuksen voi hankkia kesämentoriksi nimetyille työntekijöille tai koko työyksikölle nuorten työntekijöiden vastaanottoa tukemaan. Touko-kesäkuulla on vielä vapaita ajankohtia, sen jälkeen mentoriohjelma jatkuu vasta elokuussa, eli jos mentorikoulutus kiinnostaa niin kannattaa olla pikaisesti yhteydessä!

Mari Huusko
p. 050 374 8001
etunimi.sukunimi@valli.fi