Mentorointiopas tarjoaa osaamista nuorten ohjaamiseen vanhustyössä

Hyvä ohjaussuhde kokeneempaan työntekijään auttaa nuorta pääsemään kiinni uuteen tehtäväänsä. Onnistunut työuran alkuvaiheen mentorointi on sekä nuoren työntekijän että työpaikan etu.

Vanhustyön Trainee (Ray) on Vallin hanke, joka saattaa yhteen ammattiaan etsiviä nuoria ja vanhusalan työpaikkoja. Tässä hankkeessa on julkaistu mentorointiopas, joka antaa neuvoja nuorten työntekijöiden kohtaamiseen ja heidän ohjaamiseensa työuran alkuvaiheessa. 

Arvoja ja asenteita. Vanhustyön Trainee -mentorointimalli -opas on suunnattu niin vanhustyön esimiehille kuin nykyisille ja tuleville mentoreille. Se on tarkoitettu käytännölliseksi oppaaksi työyhteisön kiireiseen arkeen. 

Vanhustyössä on paljon hiljaista tietoa, jota on vaikea pukea sanoiksi. Vanhustyö edellyttää ihmistuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja kommunikaatio-osaamista. Se on mitä suurimmassa määrin omalla persoonalla tehtävää työtä. Samaan aikaan työ on kiireistä ja aikaa nuorten ohjaukselle on rajoitetusti. 

Mentorointi on tärkeää työyhteisöön kertyneen hiljaisen tiedon ja osaamisen välittämiseksi nuorille työkokeilijoille, kesätyöntekijöille ja muille vanhustyöhön ensimmäistä kertaa tutustuville. Käytännön töiden ja menetelmien ohjaamisen lisäksi oppaassa keskitytään vanhustyön arvojen ja työelämäasenteiden välittämisen taitoihin. 

Mentoroinnin käsitteen avaamisen jälkeen lukija tutustuu siihen, kuka työyhteisössä sopii mentoriksi, miten mentorointi prosessina etenee, ja kuinka antaa rakentavaa palautetta. Oppaan nuoren kuvittajan Hanna-Kaarina Lassilan piirroksia voi käyttää väritystehtävinä ohjauskeskustelujen aikana.

Onnistunut mentorointikokemus on ainutlaatuinen oppimismahdollisuus sekä ohjattavalle että ohjaajalle.

Lataa opas täältä tai tilaa sen painoversio osoitteesta info@valli.fi. 

Lisätietoja:
Mari Huusko
Suunnittelija
Vanhustyön Trainee -projekti
mari.huusko(at)valli.fi
puh. 050 374 8001