Mielellään-verkosto voitti Sitran Suomen dialogiteko 2018 -tunnustuksen

Mielellään-verkosto voitti Sitran Suomen dialogiteko 2018 -tunnustuksen vetämiensä Erätauko-keskusteluiden ansiosta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on osa Mielellään-verkostoa, joka työskentelee ikääntyvien mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Valtakunnallisia keskusteluja

Vuoden dialogisimman teon valitsivat Sitran Erätauko-mentorointiin osallistuneet tahot eli vertaisverkosto. Mielellään-verkosto sai tunnustuksen etenkin vetämiensä keskustelujen valtakunnallisuuden vuoksi ja sen takia, että keskusteluihin osallistui tahoja, jotka eivät yleensä osallistu. Muita valintaan vaikuttavia kriteerejä olivat keskustelujen ja niihin osallistuneiden ihmisten määrä, rohkeus, keskustelujen avoimuus ja levittämissuunnitelma. Mielellään-verkosto sai kiitosta myös vaikuttavasta ja konkreettisesta levittämissuunnitelmastaan. Muita ehdolla olleita palkinnon saajiksi olivat Porin ja Espoon kaupungit.

Dialogia eläkkeelle jäämisestä

Mielellään-verkostoon kuuluu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton lisäksi Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, Eläkeliitto ry ja Suomen Mielenterveysseura. Verkoston keskusteluissa käsiteltiin eläkkeelle jäämistä ja siihen liittyviä tunteita, kokemuksia ja ajatuksia. Näistä keskusteluista on poimittu talteen kruununjalokivet, eli kirkkaimmat oivallukset, joita keskustelujen aikana syntyi.

Tasavertaista keskustelua

Dialogin merkitystä ei voi liikaa korostaa. Sitran ja Mielellään-verkoston tavoitteena onkin, että dialogista tehdään kansalaistaito. Dialogilla voidaan vahvistaa demokratiaa, se tuo luottamusta ja rauhaa yhteiskuntaan ja sen avulla voidaan löytää ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Erätauko on Sitran kehittämä malli yhteiskunnallisen keskustelun käynnistämiseksi ja rakentamiseksi. Sen avulla voi saada erilaisista taustoista tulevat ihmiset keskustelemaan tasavertaisesti keskenään ja kannustaa myös niitä osallistumaan, jotka yleensä eivät osallistu julkiseen keskusteluun. Sitra valmensi kaiken kaikkiaan 25 eri toimijaa Erätauko-mallinsa avulla vuonna 2018.

Lisätietoa Mielellään-verkostosta ja etsivästä vanhustyöstä:

Etsivän vanhustyön verkostokeskus
Päivi Tiittula
puh. 050 408 5088
paivi.tiittula@valli.fi

Karoliina Randelin
puh. 050 326 8925
karoliina.randelin@valli.fi