Mielen hyvinvoinnin tukeminen innosti Lappeenrannassa

Jokaisella ihmisellä on hyvä olla kuusi ystävää (arkun kantajaa), joiden kanssa hän jakaa niin huonoja kuin hyviä asioita. Näiden kuuden ystävän merkitys korostuu kriiseissä (kriisin purkajina). Tällöin mahdollisesti se ainut ystävä ei kuormitu niistä liikaa, toteaa Pirkko Lahti seminaarin avauspuheessaan. Onko ikääntyneillä näin?
 
Mielellään -hankeyhteistyön Lappeenrannan seminaari 16.2.2016 kokosi linnoituksen Kehruuhuoneelle yli sata kuulijaa. Pirkko Lahti johdatteli kuulijat mielen hyvinvoinnin merkitykseen yksilön tasolla. Ihminen tarvitsee toista ihmistä ja sosiaalisia kontakteja. On erittäin harvinaista, että ikääntyessään ihmiset ilmoittautuisivat erakoituvaksi heimoksi. Eivät ilmoittaudu, vaan ilmoittautuvat oman mielenkiintonsa mukaisiin heimoihin, lastenlapsia omaavien heimoon, käsityön harrastajien heimoon jne. Perheet ja suku eivät ole jatkossa ainoita ikääntymistä määrittäviä heimoja.
Mielellään -hankkeet ovat tehneet kehittämisyhteistyötä vuodesta 2012 alkaen. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen on valmistunut seminaarissakin esiin tuotuja menetelmiä seuraavasti: Seniori hyvinvointitreenit,Mun tarina ja Sun tarina –, Vapaaehtoisten toiminnan tukeminen netissä sekä työnohjauksellista tapaa toteuttaen. Seminaarissa tuotiin myös esiin, että etsivä vanhustyö ikääntyneiden keskuudessa voi olla vaa’ankieliasemassa ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa jatkossa.
 Hankekohtaisesti kehitettyjä menetelmiä jaettiin esittelypöydillä. Seminaariin osallistujat olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, että erilaisia menetelmiä oli jaossa niin paljon. Eräs seminaariin osallistuja totesi, että ”Juuri tällaista kaivataan omaan työhön”. Elinvoimaa -hanke toi esiin tämän vuoden Saa halata -kampanjaa, TunneMieli -hanke Luontolähtöistä toimintaa ja TunneMusiikki -menetelmiä, Mirakle -hanke Myönteisen muistelun kortteja ja uutta myöhemmin julkaistavaa peliä sekä Etsivä mieli -projekti Avain osallisuuteen 1. ja 2. -ryhmämenetelmiä, Ikääntyneen välittävä verkosto – hyvät käytännöt ja Kotipirtin Olkkarin -mallia.  

Seminaarin lopussa käytiin keskustelua ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukemisesta. Kuulijoiden mielestä tärkeitä asioita ovat ikääntyneisiin liittyvien palvelujen ja niiden saatavuuden sekä vapaaehtoistoiminnan edunvalvonta, etsivän työn laajentaminen sinne, missä ikääntyneet liikkuvat (esim. pankkien ja apteekkien jonot) sekä erilaisten menetelmien käyttäminen järjestöissä ja laajemminkin kuntasektorilla. Loppupäätelmä seminaarista oli, että mielen hyvinvointia voidaan vahvistaa ja siihen tulee panostaa.

Mielellään-seminaarien sarja jatkaa seuraavaksi Ouluun 12.4.2016. Paikkana on silloin Oulun pääkirjaston Pakkalan sali.

Helsingissä 16.2.2016 
Anu Kuikka