Miksi Elämänote-ohjelmaa (2018–2021) on tarvittu

iso joukko ihmisiä poseeraa ryhmäkuvassa rappusissa. Henkilöt ovat elämänote-hankkeiden työntekijöitä, elämänote-raatilaisia sekä Elämänote-koordinaation työntekijöitä.
Elämänote-ohjelman verkosto kokoontui 27.-28.10.2021 Helsingin kauppakorkeakoulun entisen päärakennuksen tiloihin yhteiseen päätösseminaariinsa ja viimeiseen yhteiseen verkostopäivään.

Elämänote-ohjelman 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on ollut tarjota tavanomaista haasteellisemmassa tilanteessa eläville iäkkäille keinoja vahvistaa elämänhallintaansa ja kokea osallisuutta omassa elämässään ja yhteisössään. Hankkeiden kehittämistyön kautta on saatu ratkaisuja yhdessäoloon ja oppimiseen sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Ohjelman hankkeet eri puolilla Suomen ovat osaltaan vastanneet myös väestön ikääntymisen tuomaan haasteeseen. Järjestötoimijoiden merkitys on yhä suurempi, sillä julkisen sektorin tuottamat palvelut eivät yksin riitä tarjoamaan riittävää tukea iäkkäille avuntarvitsijoille. Tulevaisuutta tarkasteltaessa tarvitaankin uusia tapoja toimia, uusia kumppanuuksia ja tiiviimpää yhteistyötä eri sektoreiden välillä, sillä väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomessa kasvaa vuoteen 2030 mennessä 25,6 %:iin, N=1,476 milj. (terveyskylä.fi).

Elämänote-ohjelman loppuhuipentumia

Elämänote-ohjelman (2018–2021) verkosto eri puolilta Suomen kokoontui Helsinkiin 27.-28.10.2021 ohjelman kaikille avoimeen päätösseminaariin sekä viimeiseen yhteiseen verkostopäivään. Yhteisessä päätösseminaarissa kuultiin mm. neljä paneelikeskustelua, joiden kautta avautui hankkeissa tehdyn työn ydin. Lue lisää seminaarin sisällöistä: Elämänote-ohjelman päätösseminaarin sisällöt

Elämänote-logo, jossa teksti "mukana elämänote-ohjelmassa 2018-2021"

Elämänote-ohjelman sisällöt ja yhteinen työ on koottu yksiin kansiin

Elämänote-ohjelman 20 hanketta sekä hankkeiden tukena olleet Elämänote-raati, ohjausryhmä ja koordinaatiohanke ovat kulkeneet kolmen vuoden yhteisen matkan. Ohjelmasta koottu julkaisu kertoo siitä, miten moninaista vanheneminen ja iäkkäänä eläminen on. Esimerkit elämän haasteista ja niihin vastaamisesta järjestöjen eri toiminnoilla ovat monisävyinen ja kerroksellinen kudelma. Kyse on ennen kaikkea yhteyden syntymisestä ja säilymisestä muihin ihmisiin. Linkki kirjaan: Elämänote-kirja

Elämänote-ohjelman toimintamallit

Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelman hankkeista on koottu yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Tutustu toimintamalleihin täältä: Elämänote-ohjelman toimintamallit

Kaksi naista ja yksi mies istuvat seminaarin yleisössä ja tutkivat seminaarin ohjelmaa.
Elämänote-raatilaiset Marita Riihinen (Kerava), Marja-Leena Timonen (Oulu) sekä Erkki Poikolainen (Jyväskylä) päätösseminaarissa 27.10.2021

Tervetuloa Elämänote-ohjelman toimintamalli-webinaareihin

Elämänote-hankkeet esittelevät toimintamallejaan neljässä 1,5 tunnin mittaisessa webinaarissa, joiden kautta avautuu laaja työkalupakki iäkkäiden parissa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Mukana on sekä lähi- että etätoimintoina toteutettavia malleja. Kommentaattoreiksi webinaareihin on saatu alan johtavia asiantuntijoita. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ensimmäiset webinaarit on jo pidetty: 3.11. esiteltiin löydetyksi tulemisen malleja ja 17.11. helpon osallistumisen tapoja. Seuraavat webinaarit pidetään 1.12. otsikolla Eväitä arkeen sekä 15.12., jolloin otsikkona on Osallistujasta tekijäksi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Elämänote-ohjelman toimintamalli-webinaarit

Elämänote-tutkimus

Elämänote-ohjelmassa on tehty osallisuustutkimus, joka luotaa iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen edellytyksiä. Tutkimus antaa eväitä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen niin järjestöille kuin kunnillekin.

Tutkimusaineisto koottiin iäkkäiden kanssatutkijoiden avulla. Haastatteluaineiston keräsivät 26 iäkästä valmennettua kanssatutkijaa 14 eri paikkakunnalta 33 haastateltavan kanssa. Tavoitteena oli saada tällä tutkimusmenetelmällä esiin tavallista paremmin iäkkäiden omia yksityiskohtaisia kokemuksia arjen osallisuudesta. Raportit: Elämänote-ohjelman tutkimusraportit

"Kirjan kansi: Elämänote-tarinat. Kohtaamisia hanketyön arjessa ympäri Suomen."

Mitä hankkeiden arjessa tapahtui

Lue 20 tarinaa, joiden kautta avautuu näkymä Elämänote-hankkeiden toimintoihin. Hankkeissa tehtiin etsivää työtä, toimittiin verkostoissa, järjestettiin matalan kynnyksen ryhmätoimintoja ja neuvontaa. Kiinnitettiin huomiota terveellisiin elämäntapoihin, mielen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Todennettiin taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä tehtiin työtä turvallisen vanhuuden puolesta. Elämänote-tarinat

Elämänote-ohjelman hankkeiden materiaaleja

Elämänote-ohjelman hankkeet ovat tuottaneet runsaasti erilaisia materiaaleja iäkkäiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Osa materiaaleista on suunnattu suoraan iäkkäille, osa heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille. Tutustu materiaaleihin täällä: Elämänote-hankkeiden materiaaleja

Lisätietoja:
Heli Väisänen
Elämänote-ohjelman suunnittelija, VALLI ry
heli.vaisanen@valli.fi