Miina, nuoret ja kansalaisvaikuttaminen

Elokuussa vietettiin vuosittaista maailman nuorison päivää. Tämän vuoden teemana on ollut nuorten sitoutuminen niin paikalliseen, kansalliseen kuin globaaliin toimintaan. Nuorten luottamus politiikkaan ja virallisiin instituutioihin on vuosien mittaan heikentynyt, ja nuoret ovat vaarassa syrjäytyä maailmanlaajuisesti. COVID-19 pandemian myötä nuorten yhteiskunnallinen asema on heikentynyt entisestään.

Miina Sillanpään elämäntyön yhtenä päämääränä olivat lasten ja nuorten hyvinvointi. Jos Miina eläisi tänä päivänä, hän epäilemättä ottaisi lapset ja nuoret erityisen huomionsa alle, ja pyrkisi kaikin keinoin lisäämään heidän luottamustaan ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Ominaiseen tapaansa Miina näkisi nuorten syrjäytymisen huolestuttavan kehityksen kauaskantoisesti. Hän tietäisi, että lapsiin ja nuoriin on panostettava, jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta säilyy myös tulevaisuudessa.

Me VALLIssa teemme työtä sen eteen, että Suomessa kaikkien olisi hyvä kasvaa ja vanheta. Sitoutuminen paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti alkaa yhteisöllisyyden uudelleenlöytämisellä. Kansalaisyhteiskunnalla on vankat juuret yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden synnyttämisessä ja apua tarvitsevien auttamisessa. Vahvana kansalaisvaikuttajana ja yhtenä hyvinvointiyhteiskuntamme kantaäitinä Miina keskitti koko elämänsä näille kulmakiville, jotka nyt uhkaavat pikkuhiljaa murentua.

Kunnioittaaksemme Miinan perintöä meidän täytyy pitää huolta, ettei yksikään nuori katoa. Meidän täytyy pitää huolta, että nuoret pääsevät osaksi yhteiskuntamme rakenteita, ja että heillä on ääni sekä valtaa vaikuttaa niin kansalaisyhteiskunnan tasolla kuin virallisissa foorumeissa.

1.10. minä liputan Miinalle ja Miinan elämäntyön jatkajille – nuorille, sillä heissä on tulevaisuus, jonka suunnan me aikuiset tänä päivänä, juuri nyt, olemme asettamassa.

Lähteet:
https://www.un.org/en/observances/youth-day
https://miinasillanpaaseura.fi/