Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2020

Tiedote 18.8.2020

Sisäministeriö on määrännyt 1.10.2020 valtion virastot ja laitokset liputtamaan Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä sekä suosittelee myös yleistä liputusta. Liputamme siis jo viidennen kerran Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi.

Miina Sillanpää oli oman aikansa vahva kansalaisvaikuttaja. Hän toimi rohkeasti ja peräänantamattomasti heikompiosaisten, naisten aseman ja tasa-arvon hyväksi sekä tarttui yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Sillanpää kannatti sivistystä ja koulutusta sekä vaikutti mm. maksuttoman kouluruokailun puolestapuhujana. Sillanpää oli ahkera puhuja ja kirjoittaja, aktiivinen yhdistysihminen yli 50 yhdistyksessä, poliitikko ja toimittaja. Hän on esimerkillinen roolimalli yhteiskuntamme mahdollisuudesta nousta heikoista lähtökohdista sinnikkäällä työllä merkittäväksi kansalaisvaikuttajaksi ja Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajaksi. Miina Sillanpää toimi kansanedustajana yhteensä 38 vuotta ja hänet valittiin ensimmäisenä naisena Suomessa ministeriksi.

Miina Sillanpään elämätyö ja hänen työnsä yhteiskunnallisena vaikuttajana sopivat erityisen hyvin kansalaisvaikuttamisen symboliksi. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää juhlitaan 1. lokakuuta. Tuona päivänä vuonna 1906 tulivat Suomen suuriruhtinaskunnassa voimaan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki, jotka antoivat kansalaisille – sekä miehille että naisille – täydet poliittiset oikeudet. Miina Sillanpään Seuran johdolla liputuspäivähakemuksen ovat allekirjoittaneet Ensi- ja turvakotien liittoMiina Sillanpään Säätiö sekä Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto VALLI. Lisäksi yli 40 eri alaa, järjestöjä ja yrityksiä edustavaa tahoa sekä merkittäviä vaikuttajia on mukana tukemassa liputuspäivän vakiinnuttamista. 

Nostetaan liput salkoon 1.10.2020! Liputtamalla aktiivisesti edistämme parhaiten liputuspäivän vakiinnuttamista. Toivomme, että nostatte liput salkoon ja viestitte eteenpäin liputtamisesta myös omissa verkostoissanne, kiinteistössänne sekä työpaikoillanne. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta liputuksen toteuttamiseen 1.10.2020, niin arvostamme myös virtuaalista liputusta kuvan tai viestin muodossa somessa. Voitte viestiä tuestanne ja julkaista mm. liputuskuvia sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #miinasillanpää #liputan #kansalaisvaikuttaminen #järjestöjenpäivä.

Voitte tukea vakiinnuttamista myös videotervehdyksellä:

  • Miina Sillanpään Seura on julkaissut sosiaalisen median kanavissaan liputuspäivän kannatusvideoita. Toivomme teiltä lisää videoita julkaistavaksi tai voitte julkaista niitä omissa somekanavissanne tunnuksilla #miinasillanpää #liputan #kansalaisvaikuttaminen #järjestöjenpäivä. Lyhyissä videoissa eri tahot ja henkilöt kertovat, mitä Miina tai kansalaisvaikuttamisen heille merkitsevät ja kehottavat liputtamaan 1.10. Käy katsomassa videoesimerkkejä Miina Sillanpään Seuran Facebook-tililtä ja voit lähettää meille oma videosi julkaistavaksi osoitteeseen pauliina.ohtonen@miinasillanpaa.fi. Kiitämme yhteistyöstä!

Miina Sillanpään Seuran aloitteesta vietämme 1.10. jo kolmatta kertaa kaikkien järjestöjen ja yhdistysten omaa Järjestöjenpäivää. Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivänä yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot sekä valtakunnallisella että paikallistasoilla juhlistavat liputuspäivää tekemällä tärkeää toimintaansa tunnetuksi. Teemme Järjestöjen päivää tunnetuksi yhteistyössä SOSTE ry:n kanssa:

”SOSTE kutsuu järjestöt mukaan juhlistamaan kansalaisvaikuttamisen päivää! Miina Sillanpään päivänä 1. lokakuuta liputetaan kansalaisvaikuttamisen puolesta. Miina Sillanpää oli, kuten moni meistä järjestöaktiiveista, vahvatahtoinen persoona, joka teki väsymättä töitä paremman elämän puolesta kaikille. Järjestönne voi osallistua päivään esimerkiksi: liputtamalla; kertomalla toiminnastaan ja kansalaisvaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa; tai järjestämällä avoimien ovien päivän, jossa ihmiset voivat tutustua toimintaanne. Muistathan kertoa 1.10. toiminnastanne sosiaalisen median kanavissa tunnisteilla: #liputan #järjestöjenpäivä #kansalaisvaikuttaminen

Liputamme 1.10 Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi – liputathan sinäkin!

Lisätietoa liputuspäivästä ja Miina Sillanpäästä:

Some-viestintään tekstiesimerkkejä:

Twitter ja Instagram: Suomen 1. naisministeri #miinasillanpää oli aikansa merkittävä kansalaisvaikuttaja ja #tasaarvo’n puolestapuhuja. Hän otti kantaa mm. yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vähäosaisten aseman parantamiseen. Liputathan 1.10.! #liputan #kansalaisvaikuttaminen #järjestöjenpäivä

Facebook: Suomen 1. naisministeri Miina Sillanpää oli aikansa merkittävä kansalaisvaikuttaja, koulutuksen, sivistyksen ja tasa-arvon puolestapuhuja. Hän otti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vähäosaisten aseman parantamiseen mm. perustamalla ensikoteja yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen sekä ajamalla kouluruokailun järjestämistä. Elämäntyönsä ja saavutuksiensa ansiosta Miina soveltuu kansalaisvaikuttamisen symboliksi ja ansaitsee vakiintuneen liputuspäivän. Liputathan 1.10.! #miinasillanpää #liputan #kansalaisvaikuttaminen #tasaarvo #järjestöjenpäivä