Miksi ikääntyvien kysymykset koskettavat kaikkia kansalaisjärjestöjä?

Mikä on sinulle kansalaisjärjestön edustajana tärkeintä? Ehkä toimit sen hyväksi, että tekeminen ja palvelut kohdistetaan niitä eniten tarvitseviin ihmisiin? Kenties tavoitteesi on ihmisoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen, tai mahdollisimman monimuotoisen yhteisön saavuttaminen?

Oletko miettinyt ikääntymistä ja vanhempia ihmisiä osana järjestötoimintaasi? Useimmat palvelut ovat tärkeitä läpi koko elämänkaaren. Ehkä vanhemmat ihmiset ovat osana järjestösi hallitusta, johtokuntaa, henkilökuntaa tai vapaaehtoisia. Henkilökunnassasi voi olla ihmisiä, joihin ikääntyminen vaikuttaa esimerkiksi vanhempien ja sukulaisten kautta.

Tiesitkö, että yli 65-vuotiaita oli Suomen väestöstä vuonna 2019 yhteensä 1 231 274 (Tilastokeskus). Ikääntyvät ja vanhat ihmiset muodostavat yli viidenneksen koko väestöstä. Myös tämän takia ikääntyvien kysymykset ovat tärkeitä ja koskettavat meitä kaikkia.

Mikä MIPAA on?

Madridin kansainvälinen toimintasuunnitelma (Madrid International Programme of Action on Ageing tai MIPAA) antaa hallituksille, kansalaisyhteiskunnalle, yksityissektorille ja kansalaisjärjestöille linjan kaikenikäisten yhteiskunnan rakentamiseksi. MIPAA on ensimmäinen maailmanlaajuinen sopimus, jossa ikääntyneet tunnistetaan yhteiskuntiensa kehityksen edistäjiksi ja jossa hallitukset velvoitetaan ottamaan ikääntyminen huomioon kaikissa politiikoissa. MIPAAn toimeenpanosuunnitelma laaditaan aina viiden vuoden välein.

Suomen hallitus on laatinut MIPAA:n seurantaraportin vuosilta 2018–2022. Kansalaisjärjestöillä oli mahdollisuus kommentoida seurantaraportin luonnosta. Voit tutustua raporttiin täältä.

Miten MIPAA voisi olla hyödyllinen sinun järjestöllesi?

Johto: MIPAA antaa käytännöllisen tavan lähestyä organisaation rakennetta ja varmistaa, että se on inkluusiivinen myös iän kuten muiden ulottuvuuksien, kuten sukupuolen ja vammaisuuden suhteen. Monimuotoisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää johtamisessa. Esimerkiksi, organisaation hallitus voi sisällyttää ikäsyrjinnän tunnistamisen ja siihen tarttumisen yhdeksi henkilöstöhallinnon tai palveluiden suunnittelun osaksi.

Henkilöstö ja vapaaehtoiset: Työpaikkojen ja vapaaehtoisten tilojen tulee olla kaikille sopivia, myös ikään liittyvän toimintakyvyn suhteen. MIPAA voi myös auttaa tunnistamaan ikäsyrjintää, joka voi muutoin olla jo niin ”arkipäiväistynyt normi”, ettei sitä aina edes huomaa. Esimerkiksi organisaatio voi tukea henkilöstöä ikääntyvien vanhempien hoidossa samalla tavoin kuin lasten hoidossa.

Kaikkien mukaan ottaminen ja saavutettavuus: Liittyipä tai kohdistuipa järjestösi toiminta urheiluun, kulttuuriin, nuorisoon, sosiaali- tai terveysalalle tai kansalaisaktivismiin, se koskettaa ikääntyviä ihmisiä. Heidän mukaan ottamista on edistettävä. MIPAA:n sisällöt antavat tähän johdonmukaisen kehyksen.

Miten eteenpäin?

Suosittelemme järjestöille seuraavia askeleita kokeiltavaksi:

  1. Tutustu MIPAA:n toimintaohjelmaan ja tunnista, mitkä sen osat ovat omalle järjestöllesi tarkoituksenmukaisia. Eri osioista voi olla hyötyä johdon, vapaaehtoisten ja työntekijöiden toimien kannalta.
  2. Tuo tarkoituksenmukaiset ehdotukset avoimeen keskusteluun työyhteisössäsi ml johdossa.
  3. Valitse kolme tai neljä erityistä toimintoa, joihin voit sisällyttää Madridin toimintaohjelman periaatteita seuraavan vuoden tai seuraavien vuosien aikana. Sisällytä nämä valitsemasi toiminnot järjestösi toimintasuunnitelmiin ja vuosiraportointiin, mahdollisesti myös strategiaan.
  4. Pohdi, tarvitsevatko toimet rahoitusta ja esitä ne johdolle budjettiesityksessä sekä mahdollisissa avustushakemuksissa ym.

Linkki alkuperäiseen (englanti) kansalaisyhteiskunnan ja tieteen yhteiseen julkilausumaan löytyy täältä.

Linkki suomennettuun julkilausumaan löytyy täältä.

Linkki alkuperäiseen (englanti) Ministerijulistukseen löytyy täältä:

The 2022 Rome Ministerial Declaration, adopted at the Conference, set the policy agenda for MIPAA/RIS implementation between 2022-2027.

Linkki suomennettuun Ministerijulistukseen löytyy täältä.

Mistä löydät tukea?

Lisätietoa ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asioista löydät esimerkiksi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n www-sivuilta www.valli.fi  VALLI ry on yksi valtakunnallisista vanhusalan järjestöistä, joka tekee töitä yhdessä 62 jäsenyhteisönsä kanssa paremman vanhuuden puolesta, ja tukee mm eri järjestöjä edistämään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta kansalaisjärjestötoimintaan. VALLI ry:n toiminnanjohtaja osallistui kesäkuussa 2022 pidettyyn MIPAAn kansalaisjärjestöjen ja tieteen yhteiseen Foorumiin sekä MIPAAn konferenssiin. Tapahtumista hänen kirjoittamansa juttu löytyy täältä.

Teksti: Essi Lindstedt, Eppu Mikkonen, Virpi Dufva