Moni-ikä -hanke käynnistyi

Maaliskuussa 2024 käynnistyi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton uusi kolmivuotinen Moni-ikä -hanke. Hankkeen tavoitteena on vastata ajankohtaiseen tilanteeseen, jossa yhä useampi ikääntyvä kuuluu johonkin vähemmistöryhmään esimerkiksi kielen, kulttuurin tai seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen takia. Hankkeessa kartoitetaan näiden ikääntyneiden kokemuksia ja yhdessä heidän kanssaan etsitään tapoja lisätä heidän osallisuuttaan. Myös iäkkäiden kanssa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat työssään yhä useammin henkilöitä, jotka kuuluvat johonkin vähemmistöön. Hankkeessa vahvistetaankin ammattilaisten ja palveluita tuottavien organisaatioiden monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusosaamista. Lisäksi hanke pyrkii vaikuttamaan päättäjien ja suuren yleisön asenteisiin.

Hankkeessa on kaksi työntekijää. Vastaavana hankesuunnittelija aloitti maaliskuun alussa yhteiskuntatieteiden kandidaatti Jukka Keronen. Hän on viimeksi työskennellyt toiminnanjohtajana Hiv-säätiössä, jonka tavoista kohdata avainryhmiä ja vähemmistöjä on paljon ammennettavaa myös vanhustyön kentälle. Hankkeen suunnittelijana aloittaa huhtikuun lopulla kulttuurigerontologi Sonja Iltanen. Hän tulee Ikäinstituutista, jossa on toiminut asiantuntijana Voimaa etäjumpasta -hankkeessa.