Mummodiskossa ikä on vain numeroita

Vanhustyön Trainee ja Mummodisko järjestivät vapaaehtoistoiminnan tempauksen, jossa ikääntyneet ja nuoret kohtasivat diskon merkeissä. Alun jännitys vaihtui leveään hymyyn ja yhteiseen tanssiin. Tapahtuma toi osallistujille hyvää mieltä ja onnistumisen kokemuksia.


Tarvitsemme uudenlaisia ja rohkeita tapoja kohtauttaa nuoria ja ikääntyneitä


Sukupolvien välisillä kohtaamisilla voi olla suuria vaikutuksia nuorten ja iäkkäiden elämään. Puhumme Vanhustyön Trainee nuorille -toiminnassamme paljon kohtaamisten merkityksestä. Onnistuneet kohtaamiset ikäihmisten parissa tuovat nuorille onnistumisen kokemuksia, lisää itsevarmuutta ja oivalluksia.

Olemme Vanhustyön Trainee- toiminnassamme huomanneet, kuinka nuoret ja ikääntyneet kohtaavat mielellään, kunhan vain tutustumiselle tarjotaan mahdollisuuksia. Mietimme työssämme jatkuvasti uudenlaisia ja innostavia tapoja kohtauttaa nuoria ja ikääntyneitä ja yhdeksi ratkaisuksi löytyi yhteistyö Mummodiskon kanssa.

Johanna Roti, Tuija Piepponen, Mikko Haapalainen, Suvi Hiltunen

Mummodiskossa jännitys vaihtui leveään hymyyn ja yhteiseen tanssiin

Järjestimme Mummodiskon kanssa tapahtuman, jossa nuoret toimivat iltapäivän ajan vapaaehtoisina. Nuoret tarjoilivat virvokkeita, toimivat tanssittajina ja seurana tapahtumaan osallistuneille palvelutalon asukkaille.
Vaikka nuoret tulivat ensimmäistä kertaa palvelutaloon ja kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa, tuntui se nuorista hyvältä. Alkujännityksen hälvetessä hymy levisi nuorten ja ikääntyneiden kasvoille ja yhdessä koettiin mukavia hetkiä tanssilattialla.

Nuorten mukaan ikääntyneiden kohtaaminen tuntui mukavalta ja tapahtumasta tullut hyvä fiilis kantoi koko päivän. Nuorille oli myös ilo huomata, että tällaisia tapahtumia järjestetään iäkkäille.

Mummodisko-hankkeen tavoitteena on vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä, sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia järjestämällä Mummodiskoja ikääntyneille. Toiminnassa halutaan tuoda esille, että Ikääntyneet eivät ole kaikki samaa harmaata massaa, vaan jokaisen ihmisen takana on yksilö, jolla on yksilöllisiä tarpeita ja toiveita. Sen tavoitteet sopivat hyvin Vanhustyön Trainee – toimintaan, joten yhteinen tapahtuma tuntui luonnolliselta tavalta järjestää sukupolvien välisiä kohtaamisia.

Onnistumisen kokemuksia ja iloa vapaaehtoistoiminnasta ja ikääntyneiden kohtaamisista

Mummodiskon dj Mikko Haapalainen huomasi, kuinka hienosti nuoret ottivat huomioon jokaisen kohtaamansa asukkaan voimavarat saaden heidät osallistettua mukaan omilla heidän ehdoillaan. ”Tanssimista ei haitannut apuvälineet tai niiden puute. Nuorten tutustuttaminen vapaaehtoistoimintaan tämän kaltaisen toiminnan kautta voi olla hauskaa ja hikistä puuhaa. Hikipisarat kiiltelivät ainakin niiden kahden ysikymppisen leidin kasvoilta, jotka viihtyivät melkein koko tunnin putkeen tanssilattialla! Näitä lisää,” Mikko toteaa.

Diskoon osallistuneet palvelutalon asukkaat nauttivat musiikista ja elämän makuisesta tunnelmasta palvelutalossa ja kiittelivät nuoria mukavasta seurasta ja tapahtumasta. Saadun palautteen mukaan nuoret pitivät tapahtumaa onnistuneena ja mukavana tapana viettää yhteistä aikaa iäkkäiden kanssa. Kun Mummodiskossa mentiin omalle epämukavuusalueelle ja tanssittiin vieraiden ihmisten kanssa keskellä kirkasta päivää, tuntui olo koko päivän vapautuneelta, sosiaaliselta ja hyvältä.

Johanna Roti
Vanhustyön Trainee nuorille -toiminta
VALLI ry

Mikko Haapalainen
Mummodisko