Myötätuntoa ja merkityksellisyyden kokemuksia työkokeiluista ikäihmisten parissa

nuori mies ja vanha nainen istuvat sohvalla vierekkäin kahvikupit kädessä ja hymyilevät.

Muistatko vielä, miltä tuntui mennä ensimmäistä kertaa työharjoitteluun tai uuteen työpaikkaan? Muistatko, miten hyvältä tuntui, kun joku kohtasi sinut empaattisesti ja myötätuntoisesti? Työntekijä, näetkö nuoren työkokeilijan ujouden ja epävarmuuden taakse? Ensimmäistä työelämäkokemusta hankkiva nuori pohtii salaa ja toiveikkaana mielessään: Huomaathan minut? Kannustava katse ei maksa, eikä vie aikaa. Mutta se, miten tulee työyhteisössä kohdatuksi, voi muuttaa nuoren tulevaisuuden suunnan.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kaipaavat mukaan ottamista ja onnistumisen kokemuksia työelämästä.

Tarvitsemme uudenlaisia ja erilaisia mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia työelämästä. Yksi ratkaisu on ryhmämuotoiset työkokeilut ikäihmisten hoivakodeissa.

Vanhustyön Trainee -toiminnassa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret osallistuvat työkokeiluun vanhusalan työyhteisöissä. Työyhteisön empaattisella ja lämpimällä vastaanotolla on suuri vaikutus siihen, millaisen kuvan nuori saa työelämästä, vanhustyöstä ja sosiaali- ja terveysalasta. Onnistuneet kohtaamiset ja mukaan ottava työyhteisö saavat nuorelle onnistumisen kokemuksia, hyvää mieltä ja sen myötä useat nuorista haluavat hakeutua alan opintoihin sekä vanhustyöhön.

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat vuorovaikutus- ja empatiataidot

Tulevaisuudessa ihmisten välinen, lämmin vuorovaikutus ja myötätunto tulevat olemaan korostuneemmassa roolissa työelämässä, jossa työltä kaivataan merkityksellisyyden kokemuksia. Ihmisten kokema vahva psykologinen turva työpaikalla luo hyvinvointia työssä, joka näkyy myös työn tuloksellisuutena. (Martela, 2017.)

Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa suoraan siihen, uskaltaako työpaikassa yrittää, kehittyä, oppia, ideoida ja erehtyä. Lämmin ja avoin vastaanotto työpaikalla saa nuorelle aikaan yhteenkuuluvuuden tunteen: tänne minäkin haluan kuulua.

Myötätuntoinen työkulttuuri parantaa työntekijöiden ja asukkaiden hyvinvointia

Tutkimuksen mukaan toverillista rakkautta osoittava, myötätuntoinen hoito- ja työkulttuuri pitkäaikaisosastolla vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden työtyytyväisyyteen sekä parantaa tiimityöskentelyä. Myötätuntoisen työkulttuurin on todettu olevan työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi yhteydessä pitkäaikaishoidon asukkaiden tyytyväisyyteen, parempaan elämänlaatuun ja mielialaan. (Barsade & O´Neill, 2014.)

Myötätuntoinen työkulttuuri näkyy työpaikalla luottamuksena, myönteisenä ja turvallisena siteenä työyhteisöön. Turvallisessa ilmapiirissä nuorelle tulee tunne, että häntä arvostetaan omana itsenään.  Myötätunto saa ihmiset voimaan hyvin työssä, se lisää innostusta, luovuutta ja saa aikaan hyvää kierrettä sekä merkityksellisyyden kokemuksia. (Juntunen, Pessi, Aaltonen, Martela & Syrjänen, 2017, s.111–112.)

Myötätuntoinen ja kannustava työyhteisö antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla, onnistua ja löytää sekä käyttää omia vahvuuksiaan. Nuorten ja ikääntyneiden yhteinen tekeminen tuo iloa ja elämää vanhustyöyhteisöjen arkeen, mutta samalla nuoret saavat lisää itsevarmuutta ja onnistumisen kokemuksia, jotka kantavat kauas tulevaisuuteen.

Merkityksellisyyden kokemuksia työelämästä

Työn merkityksellisyyden kokemus rakentuu Martelan ja Pessin (2018) mukaan kolmesta ydinelementistä, joista ensimmäinen on kokemus työstä, joka koetaan luonnostaan merkittäväksi ja tekemisen arvoiseksi. Toinen elementti on kokemus työn laajemmasta tarkoituksesta, jossa työntekijä kokee tekemällänsä työllä olevan myönteistä vaikutusta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan.  Kolmas elementti on itsensä toteuttaminen, jolla tarkoitetaan mahdollisuutta toteuttaa itseään työssä omien mielenkiintojen, osaamisten ja vahvuuksien kautta, oppien samalla uutta.

Kun työkokeilussa oleva nuori saa tutustua vanhusalaan mukavan tekemisen ja läsnäolon kautta sekä saa siitä positiivista palautetta, syntyy nuorelle kokemus tärkeän työn tekemisestä ja työnsä merkityksellisyydestä. Kun nuori kertoo työkokeilun aikana tuntevansa itsensä tärkeäksi, on työkokeilussa saavutettu upea tavoite.

”Kannustava ilmapiiri sai jännityksen hälvenemään.  Olen iloinen, kun tulin ennakkoluuloistani huolimatta kokeilemaan työkokeilua ikäihmisten parissa. Huomasin, että pidän vanhuksista ja haluan tehdä tästä itselleni ammatin. Tunsin itseni tärkeäksi, kun näin, miten pienistä asioista vanhukset tulevat iloiseksi ja siitä tuli itsellenikin hyvä mieli.” – Työkokeiluun osallistunut nuori

Johanna Roti
suunnittelija
Vanhustyön Trainee – toiminta nuorille

Lähteet:

Barsade, S. G., & O’Neill, O. A. (2014). What’s love got to do with it? A longitudinal study of the culture of companionate love and employee and client outcomes in a long-term care setting. Administrative Science Quarterly, 59(4), 551–598. https://doi.org/10.1177/0001839214538636

Martela, F. (9.10.2017). Myötätunto on yrityksen kilpailukyvyn edellytys. Filosofian akatemia. https://filosofianakatemia.fi/blogi/myotatunto-on-yrityksen-kilpailukyvyn-edellytys/

Martela, F & Pessi, A. B.  (2018 ).  Significant Work Is About Self-Realization and Broader Purpose: Defining the Key Dimensions of Meaningful Work ’ , Frontiers in Psychology , vol. 9 , 363 . https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00363

Juntunen, E., Pessi, A. B., Aaltonen, T., Martela, F., & Syrjänen, T. (2017). Myötätunto ja merkityksellisyys työssä. Teoksessa Pessi, A. B., Martela, F., Paakkanen, M. & Aaltonen, T. (2017). Myötätunnon mullistava voima.  (s.104–122.) PS-kustannus.