Näin hoivayhdistys yhtiöitti palvelutoiminnan

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys on vuosikymmenten ajan rakentanut asuntoja, ollut mukana kehittämisprojekteissa ja tuottanut palveluja ikäihmisille yleishyödyllisenä toimintana. Näihin hankkeisiin olemme saaneet avustuksia Raha-automaattiyhdistykseltä ja tukea myös Asuntorahastolta. 

Palvelutoiminnan laajentuessa yhdistyksemme ei kuitenkaan enää täyttänyt yleishyödylliselle asuntoyhteisölle asetettuja ehtoja. Näissä ehdoissa edellytetään, ettei yhteisö ota muita kuin asuntojen vuokraustoimintaan kohdistuvia riskejä. Palvelutoimintamme katsottiin tällaiseksi ”muuksi riskiksi”. 

Koska aioimme jatkaa kiinteistötoimintaa yleishyödyllisenä asuntoyhteisönä, jouduimme pohtimaan sitä, miten kiinteistö- ja palvelutoiminta erotetaan toisistaan. Päädyimme perustamaan osakeyhtiön Joen Hoiva Oy, jolle koko palveluliiketoiminta siirrettiin. Laki elinkeinotulon verotuksesta (EVL 52 d §) määrittelee, että elinkeinotoiminta voidaan yhtiöittää liiketoimintasiirrolla ilman välittömiä veroseuraamuksia ns. tasejatkuvuutta noudattaen. Pystyimme siis siirtämään palveluliiketoimintaan liittyvät varat ja velat sekä henkilöstön ja sopimukset suoraan osakeyhtiölle. 

Käytännössä yhtiöittämisen valmistelu ja toteutus eri päätöksineen, sopimuksineen ja toimilupien hakemuksineen merkitsi palvelutoimintamme läpileikkaavaa tarkastelua useiden kuukausien ajan. Siirtymä sujui hyvin ilman isompia yllätyksiä, vaikka itse liiketoimintasiirto siirtyi kuukaudella yhden toimilupapäätöksen viipyessä. 

Palveluliiketoiminta siirtyi Joen Hoiva oy:lle viime helmikuun alussa suunnitellun vuoden vaihteen sijasta. Palveluumme yhtiöittäminen ei ole merkinnyt mitään äkillistä muutosta. Olemme jatkaneet toimintaa yleishyödyllisessä hengessä entisellä arvopohjalla. Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry omistajana päättää jatkossakin tästä asiasta. 

Aino Rahunen
Toiminnanjohtaja
Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry