Nuoren kohtaaminen työelämässä on panostus tulevaisuuteen

“Heti ensimmäisenä päivänä tuli todella tervetullut ja hyväksytty olo. Koin VALLI:n Trainee-ohjelman erittäin hyödylliseksi ja sain pitkästä aikaa suuntaa elämälleni.”, kuvailee Trainee-toiminnan myötä työllistynyt nuori.

Työkokemuksen kautta rohkeutta uusien asioiden kokeilemiseen

Nuoret kaipaavat empaattista ja lämmintä vastaanottoa työelämässä. On merkityksellistä kokea olevansa hyväksytty ja tärkeä työyhteisön jäsen, vaikka ei olisi vielä kokemusta työelämästä. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Vanhustyön Trainee -ohjelman avulla työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat saaneet onnistumisen kokemuksia työelämästä jo kymmenen vuoden ajan. Osallistuminen ohjelmaan on kasvattanut nuorten itseluottamusta, sillä he näkevät mihin he pystyvät. Oman potentiaalin tunnistaminen saa nuoret puhkeamaan kukkaan. Kerta toisensa jälkeen yllätymme, miten luontevasti nuoret ja ikäihmiset kohtaavat. Positiiviset vaikutukset näkyvät välittömästi nuorten ja ikäihmisten arjessa.

Uskoa omiin kykyihin ja selkeyttä tulevaisuuden suunnitelmiin

Trainee –toiminnassa nuoret oppivat kohtaamaan ikäihmisiä yhteisen tekemisen kautta, joka vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja. Työelämätaitojen vahvistuessa nuorten usko omiin kykyihin lisääntyy. Sosiaali- ja terveysalaan tutustuminen on myös lisännyt nuorissa varmuutta, että ihmisläheinen työ on se oikea juttu itselle. Toiminnan ydin on sukupolviälykkäässä työelämässä, jossa nuoret, ikäihmiset ja kokeneet työntekijät oppivat toinen toisiltaan.

VALLI ry:n Trainee –toiminta rakentaa siltoja nuorten, nuorten palveluiden ja sote-alan työpaikkojen välille. Toiminta vastaa samanaikaisesti useaan yhteiskunnalliseen haasteeseen, kuten nuorten syrjäytyminen ja sote-alan työvoimapula. Nuoret tutustuvat ihmisläheiseen vanhustyöhön vertaisryhmän ja ohjaajan tuella aidossa työelämäympäristössä, missä he saavat itsetuntoa vahvistavaa palautetta. Kohdatuksi tuleminen ja onnistumisen kokemukset voivat muuttaa nuoren elämän. Lue lisää Vanhustyön Trainee –toiminnasta täältä.

Johanna Roti, vastaava suunnittelija
Nina Vuorinen, Trainee-ohjaaja