Nuoret tarvitsevat tukea (työ)elämään

Nuori nainen hymyilee ja katsoo suoraan kameraan. Hänellä on selässä reppu, kädessä kansio ja kaulalla kuulokkeet.

Nuorisobarometri 2020 -tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että työn ja opintojen ulkopuolella olevat nuoret kokevat erilaiset yhteiskunnan eri palvelut riittämättömiksi. Tähän tutkimukseen ei koronatilanne ehtinyt vaikuttaa, mutta selvää on, ettei tilanne ole ainakaan koronan myötä helpottunut.

Kuulummeko yhteiskuntaan? -tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä Nuorisobarometri 2020 kanssa. Tuloksista ilmeni, että työn ja opintojen ulkopuolella olevat nuoret ovat kokeneet heille tarjottavan ohjauksen painottuvan liikaa kohti koulutusta ja työtä, vaikka sen hetkinen tarve olisi esimerkiksi oikeanlaisen terveyspalvelun löytyminen.

Työelämäohjauksen tarve ei ole vähentynyt. Nuorta aidosti kuulevan työelämäohjauksen avulla nuori voi saada tarvitsemaansa tukea ja palveluun ohjausta ilman, että työelämäkokemus vaikuttaisi kuormittavasti tai lannistavasti nuoren elämään.

Vanhustyön Trainee -toimintaan hakeutuneista nuorista osa on vasta työkokeilun aikana huomannut, että tarvitsee muunlaista tukea tai palveluita ennen kuin oman työelämäpolun rakentaminen on ajankohtaista. Jotkut ovat hakeutuneet toimintaan juuri sen vuoksi, että työelämäkokemus olisi mahdollisimman kevyt ja tuettu. Jokaiselle on pystytty rakentamaan työelämäkokemus heidän omien voimavarojensa mukaisesti.

Joskus opintoihin tai työhön hakeutumisen esteenä voi olla aiemmat, usein huonot koulu- ja työelämäkokemukset. Nuorisobarometrissä todetaan, etteivät oikea-aikaiset ja saavutettavat palvelut itsessään riitä. Niin nuorten palveluihin kuin nuorille tarjottaviin työelämäkokemuksiin tarvitaan sellainen ympäristö ja yhteisö, jossa nuori kokee olevansa arvostettu.

Arvostuksen tunne työelämässä syntyy monesti ihan pienistä asioista. Näitä voivat olla eleet, ilmeet, puheentapa tai muut vuorovaikutukseen liittyvät seikat. Tai se voi olla kokeneille työelämän konkareille itsestään selvien asioiden sanoittaminen uudelle työntekijälle tai työkokeiluun ja harjoitteluun tulevalle nuorelle. Trainee -toiminnassa tuetaan myös nuoria vastaanottavia työyhteisöjä, jotta nuoren työelämäkokemus olisi antoisa molemmille osapuolille.

Nyt jos koskaan on aika tehdä yhteistyötä yli sektori- ja toimijarajojen nuorten hyvinvoinnin ja työelämäosallisuuden puolesta. Kutsumme kaikki mukaan tunnistamaan jokaisen nuoren potentiaali sekä tukemaan nuoria niissä kokemuksissa, joita hän juuri sillä hetkellä aidosti haluaa ja tarvitsee. 

Lähteet: