Nuorten ja ikäihmisten kohtaamista on tuettava

Vanhustyön Trainee haluaa muistuttaa kuntavaaliehdokkaita sukupolvien kohtaamisen tärkeydestä.

Jotta nuoret voivat kiinnostua vanhusalasta, on heillä oltava monipuolista tietoa alan tehtävistä ja mahdollisuuksista sekä positiivinen kokemus ikääntyvien kohtaamisesta.

  • Nuorille on tarjottava kevyitä ja joustavia mahdollisuuksia vanhusalaan tutustumiseksi.
    Nuoret tutkitusti kaipaavat enemmän työelämän roolimalleja, realistisia uratarinoita sekä käytännön kokemuksia työelämästä oman elämänsä suuntaamisen ja valintojensa tueksi (Esim. TAT & AMKE 2019). Positiivinen kokemus edellyttää sukupolviälykästä osaamista paitsi nuorten kokonaisvaltaisessa ohjaamisessa myös eri sukupolvien välisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen tukemisessa.
  • Vanhusalan järjestöillä on vankkaa kokemusta sekä monipuolista osaamista tarjota erilaisia vaihtoehtoja tutustua ikäihmisten parissa tehtävään työhön.
    Vanhusalan järjestöjen taito kohdata ja ohjata erilaisia nuoria alaan tutustujia on yksi konkreettinen ratkaisu sotealan työvoimapulaan sekä nuorisotyöttömyyteen.

Vanhustyön Trainee -toiminnassa tuetaan eri sukupolvien välistä kohtaamista, vuorovaikutusta ja toinen toisiltaan oppimista. Kohtaamisten kautta nuoret saavat turvallisia, kevyitä ja positiivisia kokemuksia ikäihmisten parissa toimimisesta sekä vanhustyön työyhteisön jäsenyydestä. Tutustu toimintaan, joka yhdistää nuoret ja ikäihmiset sekä kehittää sukupolviälykästä työelämää: Vanhustyön Trainee -toiminta nuorille verkkosivut.

#kuntavaalit2021 #VanhustyonTrainee