Nuorten TET-jaksoista vetovoimaa sote-alalle – uusi TET.fi-palvelu aukeaa pian

Joukko nuoria hymyilee kameralle ryhmäkuvassa.

Suomessa vuosittain noin 125 000 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista osallistuu työelämään tutustumisjaksoihin, eli TET-jaksoihin. Nämä 1–2 viikon mittaiset jaksot tarjoavat nuorille ensikosketuksen työelämään. TET-jaksojen avulla voidaan lisätä sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön houkuttelevuutta nuorten keskuudessa ja rikkoa perinteisiä sekä sukupuolittuneita urapolkumalleja.

Nuorten toiveet TET-jaksoilta ovat selkeät: he haluavat helppoa saavutettavuutta, mielenkiintoista työn sisältöä omien kiinnostusten mukaan, positiivisen työilmapiirin, hyvän vastaanoton sekä tuntemuksen siitä, että heidän panoksensa on merkityksellinen. Ohjauksen laatu ja onnistumisten huomioiminen ovat myös tärkeitä. Kuitenkin jo pienet eleet saavat aikaan nuorelle tunteen, että hän on tervetullut ja arvostettu.

Nuoret kaipaavat monipuolisia ja aitoja työtehtäviä TET-jaksoilta. TET-jaksot voivat tarjota mahdollisuuden tutustua monipuolisiin vanhustyön työtehtäviin, kuten johtamiseen, hallintoon, projektityöhön, hoitajan tehtäviin, fysioterapiaan ja sosiaalialaan. Myös moderneihin tehtäviin, kuten sosiaalisen median tuottamiseen ja ikäteknologiaan, on mahdollista tutustua. Lisäksi vanhustyön organisaatiot voivat tarjota nuorille mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri ammatteihin, kuten ravintola- ja kiinteistöpalvelualaan.

Ota käyttöösi maksuton Lasten ja nuorten säätiön ylläpitämä TET.fi-palvelu

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Lasten ja nuorten säätiö ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on innostaa vanhuspuolen työnantajia tarjoamaan nuorille mielekkäitä TET-harjoittelumahdollisuuksia sekä tavoittaa nuoret TET-jaksoille. Ratkaisun tähän tarjoaa Lasten ja nuorten säätiön ylläpitämä uusi TET.fi-palvelu, joka yhdistää nuoret, työnantajat ja oppilaitokset. Palvelun kautta työnantajien on helppo ilmoittaa TET-jaksopaikoista ja lisäksi tarjolla on tukea onnistuneen TET-jakson toteuttamiseen sekä nuorten löytämiseen. Palvelu lanseerataan 31.8.2023 ja se kattaa pääkaupunkiseudun lisäksi Turun, Tampereen ja Imatran. Myös muiden alueiden työnantajat voivat jo tänä syksynä ilmoittaa sivustolla TET-jaksoista, sillä palvelu laajenee tulevaisuudessa valtakunnalliseksi.

Anna nuorille mahdollisuus tutustua vanhustyöhön TET-jaksojen kautta – lue lisää palvelusta täältä.

Johanna Roti, vastaava suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry. VALLIn Vanhustyön Trainee –toiminta on kehittänyt jo kymmenen vuoden ajan keinoja edistää vanhustyön vetovoimaisuutta nuorten keskuudessa sekä auttanut nuoria kohti työelämää www.valli.fi/trainee

Heidi Harju, ohjelmapäällikkö Lasten ja nuorten säätiö. TET.fi -palvelu välittää TET-paikkoja ja tarjoaa TET-jaksolla hyödynnettäviä materiaaleja. TET.fi moninkertaistaa ja monipuolistaa tarjolla olevien TET-paikkojen määrän ja varmistaa, että kaikilla nuorilla on tasavertaiset mahdollisuudet innostua työelämästä.


Lähteet: Mayer, Minna, et al. Työelämään Tutustumisjaksojen Toteutus, Yhdenvertaisuus, Tasa-arvo Ja Saavutettavuus Perusopetuksen Aikana. Valtioneuvoston kanslia, 2022. Saatavissa täältä.