Nyt on välittämisen aika, meillä kaikilla!

VALLI ry:n eri toiminnoissa nostetaan nyt esiin välittämisen teemaa. Välitämme perheenjäsenistä, läheisistä, sukulaisista, ystävistä, naapureista, päivähoitokavereista, opiskelukavereista, työkavereista, eri verkostojen toimijoista jne. Lista on todella pitkä ja hyvin erilainen meillä jokaisella. On melko helppoa kertoa, kenestä itse kukin välittää. VALLIssa teemme työtä keskittyen myös siihen, kuinka löydämme ne ikääntyvät ja vanhat ihmiset, joista ei oikein kukaan tunnu välittävän. Osaisitko sinä vastata, kuka sinusta välittää?

10.11.2020 julkaistiin Ikäteknologiakeskuksen laatima pankkipalveluselvitys. Välitämme siitä, että Suomessa ikääntyvät ja vanhat ihmiset saavat äänensä kuuluviin asiassa, joka on meille kaikille arjessamme äärimmäisen tärkeä: kuinka voimme hoitaa omat pankkiasiamme mahdollisimman itsenäisesti ja kätevästi? Digitalisaatio ja teknologian esiinmarssi on vaatinut meitä muuttamaan toimintatapojamme pankkiasioiden hoidossa. On jo opeteltu uutta, mutta edelleen on vaan opeteltava uutta ja mukauduttava muutoksiin, päivitettävä tietoja, kun ohjelmat ja välineet muuttuvat. Osalla meistä tämä onnistuu, mutta osa jää tästä kehityksestä ulkopuolisiksi.

Tämän pankkipalveluselvityksen laatimisessa ja julkaisemisessa on myös kyse välittämisestä, laajemmassa mittakaavassa. Tuomme näkyviin ja sanoitamme ikääntyvien ja vanhojen ihmisten elämisen tilannekuvaa arjen pankkiasioiden hoitamisessa, ja vaikutamme siihen, että tämä tieto tavoittaa niin päättäjät, virkamiehet, palveluntuottajat kuin kehittäjätkin. Pankkipalveluselvityksen tulokset toivottavasti auttavat eri toimijoita kehittämään omia palvelujaan vieläkin ikäystävällisemmiksi.

On tärkeää välittää joka ikinen päivä, mutta teeman tärkeyden vuoksi vietämme Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen aloitteesta jo kolmantena perättäisenä vuonna Välittämisen päivää 27.11. Tänä vuonna erityisesti yksin asuvien vanhojen ihmisten tilanne huolestuttaa. Covid19 on lisännyt yksinäisyyden ja ikävöinnin tunnetta. Meidän tehtävänämme on kannustaa ja rohkaista kaikkia pohtimaan omaa tilannettaan, kenestä minä välitän, ja kuka minusta välittää. Suomessa on lukuisia etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä, jotka omassa työarjessaan välittävät niistä, joista kukaan muu ei välttämättä välitä. Iso kiitos teille jokaiselle tärkeästä työstänne ja myös kaikille teille, jotka välitätte kanssaihmistänne.

Hyvää välittämisen päivää, tehdään yhdessä omalla välittämisellämme parempaa vanhuutta.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja, VALLI ry