Oikeus arvostavaan kohteluun ja kohtaamisiin, ihan jokaiselle vanhalle ihmiselle

Ageismi eli ikäsyrjintä on noussut jälleen keskustelun aiheeksi, kun YK:n globaali raportti ikäsyrjinnästä julkistettiin alkukeväästä. YK:n pääsihteeri António Guterres avaa julkaisun esipuheessa ikäsyrjinnän konkreettisia seurauksia: Se vahingoittaa yksilön terveyttä ja ihmisarvoa sekä talouksia ja yhteiskuntia. Ikäsyrjintä kieltää ihmisiltä heidän ihmisoikeutensa ja vaikuttaa kykyyn saavuttaa potentiaalisesti mahdollinen. Covid-19-pandemialla on ollut tuhoisa vaikutus, erityisesti ikäihmisiin. Pääsihteeri Guterres toteaa, että sukupolvien välinen solidaarisuus on koetinkivi toipumispyrkimyksissämme. On tärkeää kuunnella kaikenikäisten ihmisten ääniä, arvostaa heidän panostaan ja varmistaa heidän mielekäs osallistumisensa päätöksentekoon. Ikäsyrjinnästä puhuminen on ratkaisevan tärkeää sellaisen tasa-arvoisemman maailman luomiseksi, jossa jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioitetaan ja suojellaan.

Tämä sai minut pohtimaan tarkemmin vanhojen ihmisten oikeuksien toteutumista. Konkretiaa on vaikeaa sanoittaa, mutta hyvän listauksen on laatinut eduskunnan oikeusasiamies:

Sinulla on oikeus tehdä päätöksiä ja tahtoasi kunnioitetaan. Sinua kuullaan ja olet mukana itseäsi koskevassa päätöksenteossa. Tahtoasi selvitetään, vaikka sinun olisi vaikea ilmaista itseäsi, sinua kohdellaan yhdenvertaisesti. Saat apua ja tukea, kun sitä tarvitset. Saat palvelua ja hoitoa lain edellyttämällä tavalla.

VALLIssa tehdessämme työtä paremman vanhuuden puolesta näemme kuitenkin elämänkaaren kaikki vaiheet arvostettavina. Visiossamme sanotamme, että ”Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta”. Vanhat ihmiset haluavat aina parempaa tulevaisuutta omille lapsilleen, lapsenlapsilleen ja muille nuoremmille ihmisille. Sukupolvien välinen solidaarisuus on toimivaa, kun se toteutuu molempiin suuntiin. Suomessa ollaan menossa kohti kuntavaaleja, ja tulevilla kuntapäättäjillä on iso vastuu tehdä parempaa tulevaisuutta meille jokaiselle, myös vanhoille ihmisille.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry