Osallisuus, monikulttuurisuus ja digitalisaatio puhuttivat Saksassa

Saksan vierailulla mukana kuvassa vas. Hanna-Leena Ojalainen, Virpi Dufva ja Aili Korteniemi

VALLIn edustajat olivat vierailulla Osnabryckissä, Saksassa tutustumassa HelpAge Deutschlandin toimintaan. Samalla tutustuttiin myös valtakunnallisen vanhusjärjestön, Bagson toimintaan.

Osallisuus, monikulttuurisuus, digitalisaatio ja ikäihmisten kansainväliset oikeudet olivat esillä VALLIn edustajien kaksipäiväisellä vierailulla HelpAge Deutschland:n toimipaikassa Osnabrückissä Saksassa. Vierailulla olivat VALLIsta varapuheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen, toiminnanjohtaja Virpi Dufva ja projektisuunnittelija Aili Korteniemi. He esittelivät tapaamisessa VALLIn ja jäsenjärjestöjen toimintaa. VALLI ja HelpAge Deutschland kuuluvat molemmat HelpAge Internationalin Eurooppa-verkostoon. 

Vierailu oli seurausta Eurooppa-verkoston lokakuisesta tapaamisesta Helsingissä. HelpAge Deutschlandin jäsenet osallistuivat Helsingissä myös VALLIn ja Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen järjestämään Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumaan: Social Inclusion and Ageing Migrants. Suomessa kehitetty monikulttuurinen vanhusten kanssa tehtävä työ herätti kiinnostusta ja vastavuoroisesta vierailusta sovittiin tuolloin. VALLIn jäsenjärjestöjen työ, vanhustyön ajankohtaiset teemat, monikulttuurisen vanhustyön kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö olivat nyt tehdyn vierailun teemoina.

Hyvää yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Vahvan kehitysyhteistyön lisäksi HelpAge Deutschland on tehnyt vaikuttavaa työtä kotouttamisen saralla. Oppilaitokset ovat lähteneet yhteistyöhön, kotoutujat ovat vierailleet kouluilla, ikäihmisten ja opiskelijoiden välille on muodostettu ”tandem-pareja” sekä pienryhmätapaamisia. Osallisuuden ja kohtaamisen teemat nousivat keskeisiksi. Kohtaamisia tulee kehittää myös eri taustoista tulevien ikääntyvien välillä – tässä on VALLIn jäsenjärjestöille yksi kehitettävä toimintamuoto. Erityisen tärkeää on tukea myös maahan muuttaneiden ikääntyvien sosiaalisia suhteita valtaväestön kanssa. Vanhempaa oppilaitosyhteistyötä ja ihmisten välistä kohtaamista voimme varmasti kehittää paljon myös Suomessa.

Digitalisaatio puhuttaa Saksassakin

Vierailun aikana tapasimme myös saksalaisen vanhusalan kattojärjestö Bagso:n edustajan. Bagsolla on 120 jäsenjärjestöä eri puolella Saksaa. Yhteistyön rakentamiselle löytyy monia yhteisiä intressejä: ikäihmisten äänen esiin tuominen, digitalisaatio, ylisukupolvisten suhteiden tukeminen sekä ikäihmisten oikeuksien esiin tuominen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Erityisesti digitalisaatio herätti yhteistä kiinnostusta. Teema on hyvin ajankohtainen myös Saksassa. Työn tavoite on yhteinen: tarvitsemme käyttäjäystävällistä ja saavutettavaa teknologiaa sekä palveluja. Samalla tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus saada heille kuuluvat palvelut myös ”offline”. Yhteistyö Bagson kanssa tulee jatkumaan.

Paikallisen toiminnan lisäksi Saksassa ja Euroopassa vanhusalan toimijat valmistautuvat jo seuraavaan ikääntymistä käsittelevään YK:n avoimeen työryhmään. Tapaaminen on New York:ssa huhtikuussa 2020. Agendalta löytyvät oikeuskeskustelun lisäksi työllisyys ikäihmisten näkökulmasta.  Euroopan laajuista yhteistyötä tarvitaan, jotta ikäihmisten oikeudet ja ikäihmisten oma tahto nousevat esiin myös YK-tasolla. Tässä vahva yhteistyö HelpAge Internationalin ja muiden Eurooppa-verkoston jäsenten kanssa jatkuu. Saksan matkaltamme saimme hyviä eväitä ja kehittämisideoita myös omalle toiminnallamme kotimaassa, yhdessä VALLIn jäsenjärjestöjen ja muidenkin toimijoiden kanssa.