Paas poiketen -vierailukampanjan malli palvelutaloille

Nyky-yhteiskunnassa ihmiset ovat vieraantuneet toisistaan. Eri sukupolvet elävät kiivastahtisesti omissa ympyröissään ja erilaisissa henkilökohtaisen mielenkiinnon kohteissaan. Ihmiset liikkuvat siellä, missä tapaavat saman ikäisiä ihmisiä. Vierailu- ja kyläilykulttuuri on laantunut. Paas poiketen palvelutaloon -vierailukampanjan malli elvyttää sen uuteen eloon. 
Vallin Etsivä mieli – ja MEREOn (Vanhusten palvelutaloyhdistys) Etsiväpiirit -projektien sekä Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa -hankkeen yhteisessä kehittämistyössä mietimme, miten tätä saataisiin muutettua enemmän yhteisölliseen suuntaan. 

Palvelutaloissa ja ikääntyneiden elämässä tarvitaan uudenlaisia ja erilaisia yhdessäolon muotoja. Näin on myös asuintaloissa, joissa asuu paljon ikääntyneitä ihmisiä. Ikääntyneistä moni pohtii kodeissaan, että tätäkö se vanhaksi tuleminen on, yksin istumista ja odottamista. Mieli masentuu yksin odotellessa. Ikääntyneet kokevat usein itsensä yksinäisiksi, joten kaikki mahdolliset keinot tämän tunteen ja sen haitallisten vaikutusten torjumiseksi ovat tervetulleita. 

Eläkkeensaajien keskusliitossa käynnistyi Paas poiketen -kampanja keväällä 2015. Sen tarkoituksena oli kannustaa jäsenjärjestöjä kyläilykulttuurin levittämiseen ja elvyttämiseen eläkkeensaajien keskuudessa. Pohdimme kehittämistyössä, että ihmisten kyläily toistensa luona, naapurissa tai pidemmällä asuvan tutun tai sukulaisen luona on jäänyt muun aktiivisen toiminnan ja harrastuksissa liikkumisen ”jalkoihin”. Miksi se on näin? Kampanja-ajatus innosti meitä kokeilemaan ja kehittämään sitä yhdessä myös palvelutaloympäristössä. Näin syntyi Paas poiketen palvelutaloon -vierailukampanjan malli.

Nyt julkaistu ja kuvattu vierailukampanjan malli sisältää perusajatukset, idean ja suunnitelmia siitä, miten kyläilykulttuuria seniori- ja palvelutaloissa voidaan toteuttaa. Malli on helppo ja käytännönläheinen, joten se voidaan ottaa käyttöön erilaisissa ympäristöissä, kuten palvelutaloissa, järjestöissä ja ikääntyneiden asuintaloissa eri puolilla Suomea. Malli sopii käytettäväksi myös maaseudulla, jossa ikääntyneiden ovet ovat paremmin avoinna kuin kaupungeissa. 

Nyt kaikki kyläilykulttuuria elvyttämään! 

Kehittämisterveisin 
Anu, Sirkku, Petra, Johanna ja Marja sekä
vierailuilla mukana olleet eläkkeensaajat, 
palvelutaloasukkaat ja niiden henkilökunta. – See more at: https://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/paas-poiketen-vierailukampanjan-malli-palvelutaloille/#sthash.0nglvnUj.dpuf