Palkkatuki uudistui vuoden 2015 alussa

Työnantaja, oletko valmis palkkaamaan myös nuoria tai henkilöitä, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän tukea työsuhteen alussa? Jos, niin voit olla oikeutettu palkkatukeen.

Tässä silmäys uudistuneeseen palkkatukeen nimenomaan nuorten palkkaamisen sekä yhdistysten näkökulmasta. Mukana myös yleiset palkkatuen myöntämisperiaatteet. Lisätietoa ml. sosiaalisille yrityksille ja kunnille maksettavasta palkkatuesta sekä palkkatuen hakuohjeet löytyvät TE-palvelujen Palkkatuki-sivulta.

Yleistä palkkatuesta

Työnantajana voit saada palkkatukea, kun palkkaat työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä (esim. taustalla pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus). Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja se lähtee työnhakijan tarpeista. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto myös päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Pääsääntöisesti tuki kuitenkin myönnetään seuraavasti:

 • Työttömyyden kesto alle 12 kk
  • tuki 30 % palkkauskustannuksista
  • tukijakso enintään 6 kk
  • alle 30-vuotiaille nuorille tukijakso enintään 10 kk
 • Työttömyyden kesto vähintään 12 kk (14 kk aikana)
  • tuki 40 % palkkauskustannuksista
  • tukijakso enintään 12 kk
 • Työttömyyden kesto vähintään 24 kk (viimeisen 28 kk:n aikana)
  • tuki 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kk ajan
  • tuki 30 % palkkauskustannuksista seuraavien 12 kuukauden ajan
  • tukijakso yhteensä enintään 24 kk

Nuorten palkkatuki ja oppisopimuskoulutus

Alle 30-vuotialle nuorille tukijakso voi siis olla jopa 10 kk, vaikka he olisivat olleet työttömänä alle vuoden. Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi. Ensimmäisen vuoden ajan tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon (ks. edellä), koulutuksen loppuajan tuki on 30 % palkkakustannuksista. Huom. mikäli tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden (eikä työttömyyden keston) perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista.

Yhdistyksille tukea jopa 100 %

Kun yhdistys tai säätiö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tukijakson enimmäiskesto on 24 kuukautta. Palkkatuki on ensimmäisten 12 kuukauden aikana 100 % (aina 65 %:een työaikaan saakka), enimmäismäärä 2000 euroa kuukaudessa. Toiset 12 kuukautta tuen taso on 30 % palkkauskustannuksista.

Nuori työnhakija, hae Sanssi-kortti

Sanssi-kortti kertoo työnantajalle, että olet oikeutettu saamaan palkkatukea. Työntekijänä olet itse oikeutettu saamaan TES:n mukaista palkkaa. Lue ohjeet kortin hankkimiseen täältä!