Palvelukeskus Akuliina Siilinjärvellä siirtyi Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen

Palvelukeskus Akuliina Siilinjärvellä siirtyi Vallin jäsenyhteisön, Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen 1.1.2017. Siilinjärven Palvelutalohdistys rakennutti vuonna 1998 paikkakunnalle ensimmäisen yksityisen, tuettua asumista tarjoavan palvelutalon. Yhdistyksen toiminta on Siilinjärvellä tunnettua ja palvelutalon asuntoihin on runsaasti hakijoita.

Yhdistys on tutkinut, millaiset toimintamahdollisuudet voisivat olla suuremmalla toimijalla, joka pystyisi kehittämään Akuliinan toimintoja sekä rakentamaan mahdollisesti lisää palveluasuntoja. Lisäksi selvityksissä koettiin tärkeäksi, että mahdollisella uudella toimijalla olisi samat vanhustenhuollon arvot kuin Palvelutaloyhdistykselläkin.

Vaihtoehtoisista ratkaisuista yhdistys päätti valita valtakunnallisesti toimivan, suomalaisen Yrjö ja Hanna – säätiön. Tällä voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ja yleishyödyllisenä rakennuttajana toimivan säätiön yhdistämisellä vahvistetaan entisestään vanhustenhuollon parissa toimivien kansalaisjärjestöjen, kolmannen sektorin tuottamaa toimintaa ja palvelua.

Yhdistymisen tuoman synergian avulla vastataan ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin luomalla entistä paremmat mahdollisuudet ikääntyneiden ihmisten palveluiden kehittämistyölle.